Hur ska efterarvsrätten uträknas?

2019-02-20 i Efterarv
FRÅGA
Min far avled -96. När han gifte sig med min mamma hade han inga barn men min mamma 3 st. Bodelning gjordes ( inget testamente eller äktenskapsförord). Nu har vår gemensamma mamma avlidit. Jag är alltså enda barnet till min far. Hur blir fördelningen ? Pappas tillgångar vid dödstillfället var 302.000 och min mammas 415.000. Hon har sålt deras gemensamma hus och köpt bostadsrätt som stigit avsevärt i värde. Hon har även en del antikviteter kvar som nu ska värderas. Tack på förhand
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att beklaga din förlust.

Din fråga handlar om det rättsliga begreppet efterarv, som regleras i framförallt ärvdabalken (ÄB).

Jag kommer i det följande gå igenom hur arvet ska räknas ut i denna situation och vilka eventuella speciella omständigheter som skulle kunna påverka denna uträkning.

Hur räknar man ut efterarvet?
Som du säkert redan är bekant med ärver en efterlevande make den först avlidne (se 3:1 ÄB). Det var detta som hände vid din fars död. Det som först hände var då att dina föräldrars egendom delades upp, med de summor du specificerat, och sedan ärvde hon hans hälft. När din mor nu avlidit är det din tur att ärva både henne och din far (se 3:2 ÄB).

Det är nu dags att räkna ut hur stor andel av din mors förmögenhet som ska utgöra din fars arv, som i sig ska tillfalla dig. Enligt 3:2 ÄB första och tredje stycket lästa ihop, ska man räkna ut andelen på följande vis. Man tar din fars tillgångar vid dödstillfället dividerat med summan av din fars och din mors tillgångar (såsom de var vid tillfället för din fars frånfälle). Därigenom får man fram andelen som utgör den andel av din mors förmögenhet som utgör arvet efter din far, som du nu ska ärva.

Uträkningen blir således på följande sätt: 302.000 dividerat med (302.000 plus 415.000) = cirka 0.42. Detta innebär att cirka 42% av din mors förmögenhet utgör arvet efter din far, som du nu ska ärva. Om din mor nu har 1.000.000 i tillgångar ska alltså enligt denna uträkning 42% av detta utgöra arvet efter din far.

Nästa fråga som jag ska behandla handlar om de speciella omständigheter som skulle kunna ändra detta förhållande.

Speciella omständigheter som kan påverka storleken på efterarvet
I 3:4 ÄB behandlas en situation som kan påverka den ovan beräknade andelen på efterarvet. Det som stadgas är att om den efterlevande maken på vissa sätt har ökat sin förmögenhet kan denna värdeökning i vissa fall läggas till endast den efterlevande kvotdel. Detta ska jag förklara genom ett exempel.

En av situationerna som räknas upp i 3:4 ÄB och som har påverkan på beräkningen av efterarvet är situationen då den efterlevande fått ett arv eller gåva från någon annan. Vi säger återigen att din mor hade 1.000.000 i tillgångar vid sin död, men att hon fått 200.000 av dessa i form av en gåva från någon annan. Regeln ifråga innebär då att dessa 200.000 ska undanhållas från uträkningen av efterarvet, så att det istället blir 42% av 1.000.000 – 200.000 (alltså 42% av 800.000) som utgör arvet efter din far.

De omständigheter som räknas upp i bestämmelsen är förmögenhetsökningar som tillkommit den efterlevande maken genom gåva, arv, testamente eller eget förvärvsarbete. Sådana värdeökningar kan alltså påverka uträkningen på nyss beskrivet sätt.

Vad ska du ärva från din mor?
Förutom att du har rätt till 42% av din mors förmögenhet såsom efterarv efter din far, ska du också ha rätt till arv direkt från din mor. Hennes kvarlåtenskap blir då de resterande 58% plus eventuellt ytterligare tillgångar som kan ha tillkommit och som träffas av den nyss behandlade specialregeln i 3:4 ÄB. Din mors kvarlåtenskap ska därefter delas med fyra, eftersom ni är fyra bröstarvingar efter henne (se 2:1 ÄB). Ni ska alltså ha lika del var av din mors kvarlåtenskap. Detta innebär att du som ensam arvinge efter din far får hela hans arv, samt en fjärdedel av kvarlåtenskapen efter din mor.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se. Eftersom du beställt telefonuppföljning tänkte jag ringa upp dig klockan 17:00 på tisdag den 26:e februari. Om denna tid inte passar dig kan du maila mig på nyss nämnd e-postadress.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (776)
2021-04-29 Kan jag få ta del av min mammas arv när min pappa har skaffat ny partner?
2021-04-28 Beräkning av kvotdel vid efterarv
2021-04-26 Hur fördelas arvet efter min farbror när den efterlevande maken avlidit?
2021-04-22 Räknas pengagåva till barn som förskott på arv?

Alla besvarade frågor (92012)