Hur ska du utforma en uppsägning av borgensåtagande för bostadshyra?

2021-04-12 i Avtal
FRÅGA
Hej,Jag ska skriva ett brev till min mammas hyresvärd för att säga upp mitt borgensåtagande. Vad ska stå i brevet för att det ska vara giltigt? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna besvara din fråga så kommer jag använda mig av jordabalken (JB) 12 kap., som även brukar kallas för hyreslagen.

Av din fråga framgår det inte om det rör sig om hyra av bostadslägenhet eller om det rör sig om hyra av lokal. Jag utgår dock från att det rör sig om hyra av bostadslägenhet. Ifall det rör sig om ett borgensåtagande för lokalhyra så gäller allmänna regler om borgensförbindelser, dvs att borgensförbindelser normalt inte kan brytas.

Uppsägning av borgensåtagande bostadslägenhet

Vid borgensförbindelser för hyra av bostadslägenhet så har dock borgensmannen, dvs personen som har gått i borgen, rätt att säga upp sitt borgensåtagande under vissa omständigheter (JB 12 kap. 28a §). Du som borgensman har därmed rätt att säga upp ditt borgensåtagande.

Borgensåtagandet kan dock först upphöra när det har gått två år sedan borgensåtagandet började gälla, dvs sedan du skrev på borgensåtagandet och blev tecknad som borgensman. Därutöver är uppsägningstiden för ett borgensåtagande nio månader, och uppsägningen sker vid månadsskiftet. Du kan alltså som tidigast säga upp ditt borgensåtagande ett år och tre månader efter att åtagandet började gälla.

När borgensåtagandet har sagts upp så får din mammas hyresvärden avgöra ifall din mamma som hyresgäst behöver ställa ytterligare borgen eller annan säkerhet.

Utformningen av uppsägningen

Det finns inga särskilda krav i paragrafen som anger hur själva uppsägningen av borgensåtagandet ska utformas. Allmänna avtalsrättsliga regler gäller därmed för uppsägning av avtal.

Uppsägningen måste riktas till den andra avtalsparten, du ska alltså rikta din uppsägning till sin mammas hyresvärd, eftersom borgensåtagandet är ett avtal mellan dig som borgensman och hyresvärden.

Uppsägningen ska även innehålla ett tydligt besked om att du vill att borgensåtagandet ska upphöra. Du bör även tydligt skriva ut till vilken dag borgensåtagandet ska upphöra och du måste även hålla dig till reglerna om uppsägningstid.

Det finns inget krav på att uppsägningen ska ske skriftligt, muntliga uppsägningar gäller också. Däremot bör du säga upp borgensåtagandet skriftligen och skaffa dig ett skriftligt erkännande av hyresvärden på att uppsägning av borgensåtagandet har skett. Detta eftersom det är du som har bevisbördan på att en uppsägning har skett om målet hamnar i domstol. Hyresgästföreningen framför även att uppsägningen ska vara skriftlig och att den ska skickas med rekommenderat brev, se här.

För att säga upp borgensåtagandet hade du exempelvis kunnat skriva: Härmed säger jag "namn" upp mitt borgensåtagande avseende "hyresgästens namn och hyresavtals-ID/hyreslägenhet", med iakttagande av uppsägningstid enligt Jordabalken 12 kap. 28a § på nio månader, att upphöra den "datum". Ange även namnunderskrift, namnförtydligande, datum och plats.

Slutdatumet, dvs. när borgensåtagandet upphör, är alltså när det har gått nio månader från när du har sagt upp borgensåtagandet. Borgensåtagandet upphör att gälla vid månadsskiftet och därmed gäller åtagandet hela månaden ut den sista månaden. Om månad 9 är november, så upphör alltså åtagandet den 1: a december.

Sammanfattning

Du får säga upp borgensåtagandet tidigast två år efter att borgensåtagandet började gälla. Därutöver är uppsägningstiden nio månader och uppsägningen sker vid månadsskiftet. Det finns inga särskilda regler om uppsägning av borgensåtagande, utan allmänna avtalsrättsliga regler gäller för uppsägning. Du ska rikta uppsägningen till din mammas hyresvärd, uppsägningen ska alltså skickas till hyresvärden. Uppsägningen ska också innehålla ett tydligt besked om att du vill att borgensåtagandet ska upphöra och slutdatumet ska framgå tydligt.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,
Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1544)
2021-10-18 Försäljningserbjudanden på sociala medier
2021-10-18 Ångra villkorat köp i butik
2021-10-12 Vem står för fraktkostnaden
2021-10-11 Förklaringsmisstag - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (96466)