Hur ska bodelningen göras om vi har köpt en fastighet tillsammans men den ena har stått för lösöret?

FRÅGA
Samboförhållande upphör efter 2,5 år. Köpt gemensamt fastighet aug -18 för 3850000kr. Min sambo betalar kontantinsats 850000kr. Vi har hälftenägande och står båda på lån och amorterar båda lika. Till vårt gemensamma boende har han köpt lösöre för 80000kr allt annat tog jag med från mitt tidigare boende. Han har betalt fällning av träd, ny tvättmaskin o torktumlare, en markis och staket för tillsammans 60000kr. Han betalade allt kontant. Nu säljer vi fastigheten för 3500000kr, alltså med förlust. Vi har gemensamma lån kopplade till fastigheten på 2910000kr. Hur gör vi en rättvis bodelning? Vi har inte samboavtal.Vi är inte alls överens och pratar inte längre med varandra. Tilläggas kan att mäklararvodet blir 70000kr och ränteskillnadsersättning 32000kr till banken.
SVAR

Hejsan,

Aktuell lagstiftning: Sambolagen.

När blir bodelning aktuell?
När ett samboavtal inte finns så ska sambolagen tillämpas. När ett samboförhållande upplöses så kan en bodelning göras. Begäran om bodelning måste göras max ett år efter samboförhållandet upplöstes annars förlorar parterna rätt att åberopa bodelning, .

Vilken egendom delas på?
Allting som ni har köpt för gemensam användning ska delas på. Därför ska ni dela på fastigheten. Det spelar ingen roll i detta fall vem som betalade bohaget och kontantinsatsen, . Även tvättmaskinen, torktumlare, staket, markis och lösöret ska delas lika, 14§. Vad som är viktigt är vad ni har köpt för gemensam användning. Vid bodelningen ska även ni så mycket av pengarna så ni får täckning av skulden som ni har uppbärit på grund av fastigheten, 13§.

Beräkning i ditt fall:
När ni säljer fastigheten för 3 500 000 kronor så ska ni få så mycket så ni kan täcka skulderna. Eftersom ni har delad skuld (förutsätter 50/50 delning) på 2 910 000 kr så ska detta avräknas. Ni både får alltså hälften av 2 910 000 kr så ni kan betala era skulder. Kvar blir alltså 590 000, av detta ska 32 000 kr och 70 000kr betalas för mäklaren och räntan. Kvar blir 488 000 som ni ska dela lika på, det vill säga, ni får 244 000 kr var.

Har du några funderingar kring frågan så kan du höra av dig till Binh.Tran@lawline.se

Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2784)
2020-12-01 Utgör ett sparkonto samboegendom?
2020-11-30 Kan man bli ansvarig för sin sambos skuld?
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86861)