Hur ska begreppet "tobak" tolkas enligt svensk rätt?

FRÅGA
Hej!Under ett skyddsrondmöte på en skola uppkom diskussionen om snus omfattas av tobakslagen. Några är av den uppfattningen att den inte gör det. Jag kan inte heller hitta det i lagtexten.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur ska lagen tolkas?

Reglerna om tobak finner vi i lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, hädanefter kallad tobakslagen. I tobakslagen framkommer det att den ska gälla för tobak och liknande produkter. (1 kap. 1 § tobakslagen) För att avgöra om snus faller in under tillämpningsområdet behöver man gå till tobakslagens förarbeten. Där framkommer det att man valde att inte göra en närmare definition av vad begreppen innebär eftersom lagstiftaren menar att innebörden av begreppet "tobak" är välkänt inom svensk rätt. Däremot kan man vända sig till den EU-lagstiftning som finns på området för att se vad begreppet "tobak och liknande produkter" tillämpas som. (Proposition 2017/18:156 s.54-55) Den EU-lagstiftning som finns att tillgå i denna fråga är det så kallade tobaksdirektivet där det i artikel 2 framkommer att snus omfattas som tobak.(Se tobaksdirektivet, artikel 2)

Sammanfattningsvis så reglerar tobakslagen användningen och försäljningen av snus, även fast detta inte klart framkommer från lagtexten.

Hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (862)
2021-05-04 När kom lagen om att man behöver tillstånd för luftpistol?
2021-05-04 Var kan jag läsa om pågående lagstiftningsärenden?
2021-05-03 Bröllopsfest i strid mot pandemilag?
2021-04-30 Vapenlicens för samlings- och minnesvapen

Alla besvarade frågor (92012)