Hur ska arvet fördelas när min moster avlidit?

2021-01-05 i Efterarv
FRÅGA
Arvsfråga. Min moster har gått bort, hon var änka o de hade inga barn. Hennes avlidne man hade en bror, som också är död. Han efterlämnar hustru o vuxna barn. Ärver jag o mina syskon (vår mamma är död) vår moster eller skall arvet delas med mosters svägerska o deras barn.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Utgångspunkten i mitt svar till dig är att det inte finns något testamente som reglerar kvarlåtenskapen utan att den uppdelning som sker fördelas genom den legala arvsordningen (ärvdabalkens regler).

När ett äktenskap upplöses ska det ske en bodelning mellan makarna. Ett äktenskap upplöses bland annat när den ena maken avlider. Det som blir kvar efter den avlidna maken, efter avdrag för skulder, utgör vederbörandes kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen är det som går vidare som arv.

Om den som är gift avlider ärver som huvudregel den avlidnes make. Jag kan tänka mig att så är fallet i det du beskriver. När din mosters man avled ärvde hon honom enligt ärvdabalkens regler (jfr 3 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). När din moster nu avlidit ska det ske en fördelning av kvarlåtenskapen efter henne. I detta ska beaktas att det ibland finns ett efterarv som ska gå till den först avlidna makens arvingar (din mosters mans arvingar). Om det finns arvingar i första eller andra arvsklassen efter din mosters man har dessa rätt att ärva. Första arvsklassen utgör den avlidnes barn (barnbarn osv.) medan andra arvsklassen utgör den avlidnes föräldrar. Om den avlidnes föräldrar inte längre är i livet ärver den avlidnes syskon och i sista hand syskonbarnen. Efterarvet utgör hälften av den efterlevande makens bo (3 kap. 2 § ÄB). Från huvudregeln om att hälften av boet ska tillfalla efterlevande arvingar finns vissa undantag. Om den efterlevande maken skänkt bort en stor del av kvarlåtenskapen kan det innebära en nackdel och att det finns en rätt till kompensation till den först avlidnas efterarvingar (jfr 3 kap. 3 § ÄB). Ytterligare ett undantag är om boets värde ökat efter den först avlidna makens frånfälle genom att den efterlevande ärvt tillgångar eller förvärvsarbetat. I det fallet kan det innebära att det ökade värdet (s.k. förkovran) inte ska ingå i efterarvet (jfr 3 kap. 4 § ÄB).

I ert fall hade din moster och hennes man inga barn varför första arvsklassen är uttömd. Din mosters mans föräldrar är avlidna, så även hans bror. Broderns barn (dvs. din mosters mans syskonbarn) är däremot arvsberättigade enligt istadarätten och har rätt till efterarv. Huvudregeln enligt ärvdabalkens regler är som redogjort för att hälften av boet tillfaller syskonbarnen som efterarv (med de undantag som redogjorts för ovan). För dig innebär det att arvet ska fördelas mellan på ena sidan dig och dina syskon och på andra sidan din mosters mans syskonbarn.

Arvsfördelningar kan ofta bli komplicerade varför min rekommendation är att ni anlitar en jurist som går igenom ärendet med er och är behjälplig. Om ni vill ha vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (815)
2021-11-30 Vem ärver vårt hus i Spanien?
2021-11-30 Har ett halvsyskon rätt till efterarv?
2021-11-29 Vilka har rätt till efterarv?
2021-11-26 Efterarv till bror?

Alla besvarade frågor (97678)