Hur ska arvet fördelas?

2020-12-14 i Testamente
FRÅGA
Min "ingifta" moster har avlidit. Hennes man (min mammas bror) avled för några år sedan. Deras dotter avled strax efter. Min moster har skrivit testamente där jag ärver "allt". Det finns sex syskonbarn (varav jag alltså är ett) till min morbror. Det har skett en husförsäljning innan min moster avled (men efter det att såväl hennes make som dotter avlidit).Hur skall arvet fördelas?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


I mitt svar kommer jag att utgå ifrån att din morbrors fru inte har några barn vid livet samt att testamentet ifråga har upprättats på korrekt sätt.


I svensk rätt finns det två former av succession; arv och testamente.

Arv
Arvsberättigade efter en avliden person finns lagreglerade. Det finns totalt tre arvsklasser, dessa är:
1. Den avlidnes barn, det vill säga dennes bröstarvingar (2 kap. 1 § Ärvdabalken).
2. Den avlidnes föräldrar (2 kap. 2 § Ärvdabalken).
3. Den avlidnes far- och morföräldrar (2 kap. 3 § Ärvdabalken).

Testamente
Genom testamente ges möjligheten att själv styra fördelningen av sitt arv (9 kap. 1 § Ärvdabalken). Dock finns några begränsningar till denna möjligheten och en av dessa är att 50 procent av eventuella bröstarvingars arvsrätt inte går att testamentera bort (7 kap. 1 § Ärvdabalken och 7 kap. 5 § Ärvdabalken).


I ditt fall
I ditt fall har du ingen rätt att genom arv ärva din morbrors fru. Du har däremot, enligt dina uppgifter, en möjlighet att ärva all hennes kvarlåtenskap genom testamente. I och med att din morbrors fru inte har några bröstarvingar vid livet så hindrar inte det att hennes testamente, där du ärver all hennes kvarlåtenskap, ska gälla.

Vad avser husförsäljningen så kan jag inte se att den på något sätt kan påverka det faktum att du, i enlighet med testamentet, ska ärva all din morbrors frus kvarlåtenskap som fanns vid tidpunkten för hennes dödsfall.

Jag hoppas att detta svarade på din fråga! Vill du ha mer juridisk rådgivning kan du vända dig till Lawline på mailadressen: info@lawline.se.

Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2820)
2021-04-15 Efterlevande makes rätt till arv
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?

Alla besvarade frågor (91294)