Hur ska arvet fördelas?

Bästa Ni!

Tack för möjligheten för gratis svar på detta sätt inom ett mycket svårt område för den vanliga människan. Vår mor förlorade tidigare vår far och tyvärr dessförinnan även en son, varvid vi är två söner kvar. Den avlidna sonen har 3 barn tillika barnbarn till vår mor. Ingen av de kvarlevande är gifta, en är sambo. Vad händer om situationen är som nu då mor går bort och ifall hon inte gjort något testamente? Vad är de olika möjligheterna för henne i ett testamente, är det t.ex. möjligt att skriva allt eller maximera allt till en av de två sönerna? Hur hanterar man tillgångar som är bundna i ett hus eller lägenhet?

Tusen Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som händer om din mor går bort, då hon saknar testamente. Svaret på din fråga finns att hitta i Ärvdabalken (ÄB).

Inledningsvis går det att konstatera att din mor ursprungligen hade tre bröstarvingar, du och dina bröder. Eftersom en av dina bröder avlidit träder hans bröstarvingar in i hans ställe, dvs hans tre barn. Detta enligt istadarätten som återfinns i 2 kap. 1 § ÄB. Detta innebär att arvet efter din mor kommer delas i tre delar, varav du och din bror får varsin 1/3, medan dina tre brorsbarn får dela på 1/3 av arvet. Detta är vad som kommer att ske om din mor INTE skriver ett testamente.

Om din mor väljer att skriva ett testamente kan hon fördela sin kvarlåtenskap som hon vill. Det är dock viktigt att tänka på att alla bröstarvingar har rätt att utkräva sin laglott genom en jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Laglotten är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB), dvs för dig skulle din laglott bli 1/6 av din mors totala kvarlåtenskap. Alla ni som är bröstarvingar kan alltså välja att påkalla jämkning av testamentet för att utfå laglotten, även om det inte är er mors vilja. Detta kräver dock en aktiv handling från arvingen. Skulle er mor skriva testamentera all sin kvarlåtenskap till dig krävs det att din bror och dina brorsbarn aktivt väljer att klandra testamentet. Om alla berörda accepterar testamentet och inte gör någonting kommer kvarlåtenskapen fördelas enligt din mors önskemål.

Gällande tillgångar i form av hus eller lägenhet beror det på vad som skrivs i testamentet. Om er mor önskar att ni ska ha specifik egendom kan hon skriva det i testamentet. Annars kan egendomen säljas och pengarna fördelas mellan arvingar, eller om arvingar kommer överens sinsemellan. Det är dock viktigt att komma ihåg att dödsboets skulder alltid måste betalas först. Om det saknas kontanta medel i dödsboet kan det resultera i att viss egendom måste säljas för att betala skulderna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja QvarnströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning