FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsskifte21/05/2022

Hur ska arvet fördelas?

Hej. vi var 9 halvsyskon. 5 st med samma mamma( avliden). och 1 från mammas sida har samma pappa som de övriga andra 4. ett halvsyskon från deras pappas sida avled för 40 år sen, och hade inga efterarvingar. Deras pappa är avliden sen 18 år tillbaka. Alltså är vi 8 halvsyskon kvar. nu avled en halvbror där vi har samma mamma. Då är vi 7 halvsyskon kvar. hur delas arvet upp efter honom. Det vi har kommit fram till är att vi delar 1/7 var. Men inte våran bo upptäckningsman. Vem har rätt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. 

Tillämplig lag 

Eftersom din fråga berör arv så blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig. 

Hur ska arvet fördelas? 

Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur arvet ska fördelas nu när din bror (nedan kallad X) har gått bort. I första hand är det X:s barn som ärver honom (2 kap. 1 § ÄB). Finns inga barn så ärver istället föräldrarna hälften av kvarlåtenskapen var (2 kap. 2 § ÄB). Är någon av föräldrarna döda så träder istället dennes barn in (dvs syskon). Om något syskon är avlidet så träder dennes barn in istället (2 kap. 2 § andra och tredje stycket ÄB)

Eftersom du anger att X:s mamma är avliden så delar ni som har samma mamma på hälften av kvarlåtenskapen. Den andra hälften av kvarlåtenskapen går till X:s pappas sida. Om han är i livet så ärver han denna del själv, men om även han har gått bort så ärver hans barn denna del. 

Sammanfattning 

Det är tyvärr inte så enkelt att man kan säga att ni syskon ska dela på din brors kvarlåtenskap "rakt av". Istället kommer kvarlåtenskapen att delas på två, det vill säga hälften var till varje förälder. Denna andel kommer i sin tur att fördelas på förälderns barn (om föräldern är bortgången). Utan att veta vad bouppteckningsmannens ståndpunkt är misstänker jag därmed att han/hon har rätt. 

Om du har några frågor om mitt svar så får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! 

Med vänlig hälsning, 

Julia-Saga HerholdRådgivare