FrågaFAMILJERÄTTBodelning19/11/2017

Hur ska arvet för delas om ett särkullbarn har tagit ut sin laglott?

Då särkullbarnet fått ut sin laglott, hur mycket får hen när den efterlevande går bort som hade 3 egna barn. Delas då det som finns i boet i 4 delar eller 3.?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Det är Ärvdabalken som reglerar hur arv ska fördelas mellan arvingarna. I 1 kap 1 § Ärvdabalken står det att alla barn till den som har avlidit har rätt att ärva efter den som gått bort. Enligt 3 kap 1 § ärvdabalken tillfaller kvarlåtenskapen, dvs arvet, om personen var gift i första hand den efterlevande maken till den avlidne. Om den avlidne maken har ett barn som inte är den efterlevande makens, dvs ett särkullbarn, får den efterlevande maken endast den del av kvarlåtenskapen som tillhör särkullbarnet, i detta fall 1/4, om särkullbarnet avstått sin rätt till arvet till förmån för den efterlevande maken enligt 3 kap 9 § ärvdabalken. Om särkullbarnet gör detta får även han/hon del av den efterlevande makens dödsbo när denne går bort. Men om särkullbarnet väljer att ta ut sin laglott i förtid, enligt 3 kap 1 § ärvdabalken, får inte särkullbarnet del i den efterlevande makens dödsbo.

Svaret på din fråga blir alltså att dödsboet efter den efterlevande maken, i den situation som du beskriver, kommer att delas i 3 delar och inte i 4 delar då särkullbarnet valt att ta ut sin laglott.

Vänligen,

Simon RydbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”