Hur ska arvet efter min pappa fördelas?

2019-07-29 i Efterarv
FRÅGA
vår mamma avled 1983 då fanns 115.000 i boet samt 2 livförsäkringar med pappa som förmånstagare. Inget arvskifte gjordes, pappa "satt i orubbat bo". Inget testamente fanns då.I april avled vår pappa i boet finns ca 800.000:- och testamente som ger 1 av oss 25% o den andra 75%.Ska pengarna efter mamma delas 50/50 och vilken summa i så fall (med eller utan livförsäkringar).
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar hur arvet efter din pappa ska fördelas, med tanke på att er mamma redan avlidit. Reglerna om arv hittar du i Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB).

Barns makars arvsrätt

Du och dina syskon är bröstarvingar till era föräldrar, vilket innebär att ni som har bäst rätt att ärva efter dem (ÄB 2:1). Om dina föräldrar var gifta så hade dock din pappa rätt att ärva din mamma framför er (ÄB 3:1). En make ärver dock bara med fri förfoganderätt. Det innebär att han har rätt att spendera och göra i stort sett vad han vill med egendomen under sin livstid, men när han gått bort nu så har du och ditt syskon rätt att ärva efter er mamma (ÄB 3:2). Detta kallas efterarv.

En kvotdel utgör efterarvet

När en make dör ska först en bodelning göras (ÄktB 9:1 och 1:5). I bodelningen läggs allt giftorättsgods samman och delas sedan lika mellan makarna (ÄktB 10:1, 11:1 och 11:3). Livförsäkringar brukar i de allra flesta fall undantas från bodelningen, även om den andre maken är förmånstagare. Ersättningen från livförsäkringarna är därför din pappas och ska inte räknas med här. Den del giftorättsgods dödsboet får på sin andel plus eventuell enskild egendom utgör kvarlåtenskapen som sedan arvingarna har rätt att ärva. En make har som jag nämnde rätt att ärva med fri förfoganderätt framför gemensamma barn, vilket jag utgår ifrån att din pappa gjorde. Ni har sedan rätt att ärva en kvotdel ur hans kvarlåtenskap från er mamma. Den kvotdelen bestäms genom att ni räknas ut hur stor del som er mammas kvarlåtenskap utgjorde i hans totala egendomsmassa precis efter hennes bortgång (ÄB 3:2). Låt mig illustrera detta med två exempel:

Exempel 1: Om din mammas kvarlåtenskap uppgick till 115 000 kr och din pappa hade egendom till ett värde om t.ex. 300 000 kr efter hennes död (inklusive ersättning från livsförsäkringarna) så utgör kvotdelen ni har rätt att ärva efter er mamma 115 000 / (115 000 + 300 000) = ca 28 %. Detta skulle innebära att ni har rätt att ärva 28 % av de 800 000 kr som finns i boet från er mamma. Denna del får ni dela lika. Resterande 72 % av er pappas kvarlåtenskap fördelas enligt hans testamente.

Exempel 2: Om din mammas kvarlåtenskap uppgick till 115 000 kr och din pappa istället hade egendom till ett värde om 800 000 kr efter hennes död så utgör kvotdelen ni har rätt att ärva efter er mamma 115 000 / (115 000 + 800 000) = 12,5 %. Detta skulle innebära att ni har rätt att ärva 12,5 % av de 800 000 kr som finns i boet från er mamma. Denna del får ni dela lika. Återstoden (87,5 %) av er pappas kvarlåtenskap fördelas enligt hans testamente.

Sammanfattningsvis

Du och ditt syskon har rätt att ärva efter er mamma nu när er pappa gått bort, eftersom han som make endast ärvde med fri förfoganderätt. Andelen ni har rätt att ärva efter er mamma bestäms genom att ni räknas ut hur stor andel hennes kvarlåtenskap gjorde i er pappas totala egendomsmassa efter hennes död. Ersättningen från livsförsäkringarna räknas som din pappas egendom och utgör alltså inte en del av efterarvet.

Med detta hoppas jag att du fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (662)
2020-02-16 Arv då föräldrar är ogifta resp. gifta
2020-02-15 Efterarvsrätt vid värdeökning i förmögenhetsmassan
2020-02-15 Beräkning av efterarvsrätt
2020-02-14 Efterarvsrätt vid värdeökning i förmögenhetsmassan

Alla besvarade frågor (77158)