Hur ska arv fördelas om den avlidne bor utomlands?

2019-06-16 i Laglott
FRÅGA
Min far har gått bort och var boende i Tyskland, omgift och med två barn - som i sin tur gått bort, barnbarn finns. Testamente finns som tilldelar mig en summa långt under min laglott. Vilka är mina rättigheter vad gäller laglott? Och hur kan jag gå till väga?
SVAR

För arv som har internationell koppling gäller sedan några år tillbaka EU-förordningen om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättande av ett europeiskt arvsintyg (nr 650/2012).

Enligt artikel 4 i förordningen ska domstolarna i den medlemsstat där den avlidne hade sin hemvist vid sin död vara behöriga att fatta beslut om arvet i dess helhet. Vidare framgår av artikel 21 andra punkten att om det undantagsvis framgår av alla omständigheter i fallet att den avlidne vid sin död uppenbart hade en närmare anknytning till en annan stat än den vars lag skulle vara tillämplig enligt första punkten, ska lagen i den andra staten vara tillämplig på arvet.

Eftersom du skriver att din pappa redan är avliden så finns det, om han skulle varit svensk medborgare, ingen möjlighet att göra så att arvet ska tolkas enligt svensk lag – om han inte själv har förordnat om detta. Av den anledningen blir tysk lag tillämplig. Vad som gäller enligt tysk lag vet jag tyvärr inte, men jag skulle råda dig att kontakta myndigheterna för att få svar på den fråga och höra om det finns någon svensk motsvarighet till den svenska laglotten, som enligt 7 kap. 1 § ÄB ger bröstarvingar en rätt till halva arvet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathilda Ekdahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (671)
2019-09-01 Är det värt att undersöka om det finns tillgångar att ärva efter våra far trots testamente och äktenskapsförord?
2019-08-31 Om ett barns rätt att ta arv i en förälders vinst från bostadsrätt efter dödsfall
2019-08-31 Hur mycket kan föräldrar testamentera bort till en annan bröstarvinge?
2019-08-29 Vad har jag rätt till när det gäller arv?

Alla besvarade frågor (73004)