Hur ska 6 och 12 månadersreglerna i 3 kap 9§ IL tolkas? Hur påverkar enskild näringsverksamhet skatten på arbete utomlands? Hur ska 3 kap 10§ IL tolkas?

Hej, Jag har några frågor gällande ett jobb jag tagit utomlands. Landet jag tagit jobbet i är Cypern. 1) Jag har läst på om 6 mån & 12 mån reglerna och undrar om man skattar i Sverige för perioden innan regeln börjar gälla. Exempel: Jag åker till Cypern och är där 10 månader (och är inte folkbokförd gällande 12 mån regeln) och sen flyttar jag tillbaka. Behöver jag skatta för de första 6 månaderna och därmed endast har 4 månader med skatt till 100% i Cypern eller behöver jag inte skatta i Sverige alls då om 6 mån regeln är uppfylld. 2) Jag har enskild firma i Sverige. Jag jobbar inte med den särskilt mycket. Detta gör så att jag inte har några stora vinster i den. Kan jag fortfarande driva firman om jag inte är skatteskyldig i Sverige längre eller kommer det ställa till problem med tanke på väsentlig anknytning? Och om det inte ställer till några problem är det väl bara att jag deklarerar min enskilda firma och skattar för den i Sverige och deklarerar men skattar inte för de andra inkomsterna i Sverige? 3) Läste att man inte får vistas i Sverige längre än 6 dagar / månad eller 72 dagar per år för att det ska gälla. Fattar dock inte om man får vistas exempelvis i 2 veckor då det är mer än 6 dagar om man fortfarande inte vistas mer än 72 dagar under det resterande året.

Lawline svarar

  

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline. 

Jag tolkar din första fråga som att du vill ha det förklarat hur 6 månadersregeln respektive 12 månadersregeln i 3 kap 9§ IL fungerar. Jag tolkar din andra fråga som att du vill veta om det finns några skattemässiga konsekvenser för dig om du driver en enskild firma i Sverige medans du arbetar på Cypern. Jag tolkar din tredje fråga som att du vill veta hur bestämmelsen i 3 kap 10§ IL ska tolkas. 

Jag kommer att utgå från inkomstskattelagen i mitt svar vilket även förkortas IL. 

Utgångspunkten är att du kan antingen vara begränsat eller obegränsat skattskyldig. 

I 3 kap 3§ IL regleras att om du är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare varit bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldiga i Sverige. I 3 kap 7§ IL regleras de sakförhållande som beaktas när man bedömer om någon har väsentlig anknytning till Sverige, ett av bedömningskriterierna för väsentlig anknytning till Sverige är om man bedriver näringsverksamhet så talar det starkt för att man har väsentlig anknytning och därmed är obegränsat skattskyldig i Sverige.

Att vara obegränsad skattskyldig innebär enligt 3 kap 8§ IL att man beskattas för alla sina inkomster i Sverige. 

I 3 kap 17§ p1 IL regleras att om man inte är obegränsat skattskyldig så är man begränsat skattskyldig, det innebär att man betalar skatt för de inkomster som räknas upp i 3 kap 18§ IL.  

6 månadersregeln och 12 månadersregeln kan tillämpas från första dagen utomlands. 

I 3 kap 9§ IL regleras både 6 månadersregeln och 12 månadersregeln, skillnaderna mellan dessa regler är att enligt 6 månadersregeln så förutsätts man betala skatt i det landet där man arbetar. 12 månadersregeln kräver inte att man betalar skatt i landet man arbetar däremot måste vistelsen ske i samma land. 

Viktigt att konstatera med reglerna i 3 kap 9§ IL är att de är tillämpliga för arbetsinkomster som sker utomlands, reglerna gäller inte andra inkomster. Vidare förutsätter reglerna att man som utgångspunkt är bosatt i Sverige men tagit en tillfällig anställning i ett annat land. 

Både 6 månadersregeln och 12 månadersregeln blir omedelbart tillämpliga från det att den skattskyldiga har lämnat landet, om avsikten med att anställningen utomlands kommer att vara minst den föreskrivna tiden. Det innebär att inkomsterna från det andra landet är skattefria från dag ett. 

Vistelse i Sverige under anställningstiden utomlands:

I 3 kap 10§ IL regleras den tid du får vistas i Sverige medans du arbetar utomlands, det är maximalt 6 dagar per månad eller 72 dagar per beskattningsår för tjänsteresor, semester eller liknande och det inte infaller i början eller slutet av anställningen utomlands. 

Regeln ska tolkas så att det är intjänade dagar är 6 dagar per år men att dessa dagar inte behöver vara jämnt fördelade. Du kan t.ex. spendera mer än 6 dagar per månad i Sverige under en period och färre dagar en annan månad så länge du inte överskrider det totala antalet dagar än det som intjänats vilket är 6 dagar per månad som arbetet sker utomlands eller 72 dagar per beskattningsår.

För att sammanfatta dina frågor:

1. Här kan 6 månadersregeln i 3 kap 9§ IL bli tillämplig så fort du avreser från Sverige så är den inkomsten som kommer från arbetsinkomsten i Cypern skattefri så länge du betalar skatt i Cypern och vistas där i mer än 6 månader enligt ditt exempel. 

2.  Här kan din enskilda näringsverksamhet som du bedriver göra att du är obegränsat skattskyldig i Sverige och därmed får betala skatt på all din inkomst till Sverige. Detta påverkar inte tillämpningen av 6 månadersregeln respektive 12 månadersregeln om skattefrihet för arbetsinkomsten utomlands men det kan innebära att du får beskattas för annan inkomst som sker utomlands.  Du kommer därmed beskattas för den inkomsten du gör i din enskilda näringsverksamhet i Sverige precis som du beskriver. 

3. Bestämmelsen i 3 kap 10§ IL tolkas som du får dela upp dagar som du får vara i Sverige under din utlandsvistelse, du kan till exempel vara i Sverige under en längre tid än 6 dagar en månad och kortare tid en annan månad så länge du inte överskrider det totala antalet dagar som du intjänat vilket är 6 dagar per månad, högst 72 dagar per beskattningsår. Om du t.ex. spenderar 10 månader i Cypern får du vara i Sverige totalt 60 dagar om det inte sker i anslutning till början eller slutet av anställningen utomlands. 

Om du skulle ha några fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline.

Sebastian PetterssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”