FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt10/12/2018

Hur ser tingsrätten på förälder som trotsar tingsrättens dom i vårdnadstvist?

Hur ser tingsrätten på förälder som trotsar tingsrättens dom i vårdnadstvist, tillika verkställande dom.?

Hur påverkas nytt mål i domstolen när tidigare domar trotsats? MVH

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det går aldrig att säga exakt hur domstolen kommer se på om en förälder inte följer en tidigare dom. I frågor som rör vårdnad, boende och umgänge med ett barn tas alltid alla omständigheter med i beräkning och barnets bästa är alltid avgörande. Det kan uppkomma situationer när en förälder kanske inte kan klandras för att ha låtit bli att följa en dom. Jag ska dock redogöra för några bestämmelser i föräldrabalken (FB) som är relevanta.

En dom om vårdnad, boende och umgänge ska följas – annars riskerar man vite

Föräldrar som har fått ett beslut från domstol om vårdnad, boende och/eller umgänge med sina barn ska följa domen. Skulle föräldrarna tillsammans komma överens om att göra något annorlunda utan att något problem uppstår spelar det så klart inte någon roll. Skulle en förälder börja bryta mot vad en dom säger kan dock den andra föräldern gå till en domstol och ansöka om verkställighet (FB 21 kap. 1 §).

Verkställighet betyder att domstolen säger att föräldern som bryter mot den tidigare domen måste börja följa vad domen säger. De kan också utfärda vite. Skulle föräldern fortsätta att gå emot vad domstolen beslutar kan föräldern alltså behöva betala pengar (FB 21 kap. 3 §).

Domstolen kan också bestämma att polisen ska hjälpa till för att verkställa domen. Det handlar främst om en förälder hindrar den andra föräldern från att träffa barnet och polisen behöver hjälpa till med överlämningen (FB 21 kap. 4 §).

Barnets bästa ska alltid avgöra

Domstolen får inte bestämma att en dom ska verkställas om det inte är till barnets bästa. Ett exempel på en sån situation skulle kunna vara om ett barn riskerar att fara illa om barnet umgås med en förälder i enlighet med ett tidigare domstolsbeslut.

Är barnet tillräckligt stort och moget för att uttrycka sin egen vilja får domstolen inte heller besluta om verkställighet om barnet inte vill det (FB 21 kap. 5 §). Ett undantag görs om verkställigheten ändå skulle vara till barnets bästa. Barnets egen vilja kan alltså få större vikt än den tidigare domen.

I en framtida tvist kan underlåtenhet att följa en dom ligga en förälder till last

En domstol ska ta hänsyn till alla omständigheter när den bestämmer om vårdnad, boende och umgänge. Om en förälder upprepade gånger går emot en tidigare dom kan det vara en nackdel för den föräldern i en framtida tvist om vårdnad, boende eller umgänge. Det är generellt sett bättre för en förälder att försöka följa domstolens beslut, vara medgörlig och samarbetsvillig.

Självklart kan omständigheterna vara så att en förälder inte ska klandras särskilt hårt för att ha brutit mot en domstols tidigare beslut. I vissa fall kanske ett barn kan komma till skada om en tidigare dom följs och i vissa fall kanske ett äldre barn vägrar gå med på att umgås med eller bo hos en förälder i enlighet med en dom. Då kanske det helt enkelt inte går att följa domen.

Sammanfattning

Föräldrar är skyldiga att följa en dom om vårdnad, boende och umgänge. Om en förälder inte följer en dom kan den andra föräldern väcka talan om verkställighet. Föräldern som fortsätter att gå emot domstolens beslut kan behöva betala vite och i vissa fall kan polisen behöva hjälpa till för att se till att en dom följs.

Om föräldrarna går till domstol i framtiden och väcker talan om vårdnad, boende eller umgänge en andra gång kan det ligga en förälder till last om hen inte har följt den tidigare domen. Det är i allmänhet bättre för en förälder att vara medgörlig och samarbeta så mycket som möjligt.

Barnets bästa är dock alltid avgörande. Är barnet tillräckligt gammalt och moget väger dessutom barnets egen vilja ganska tungt. Domstolen får inte verkställa en dom om det inte är till barnets bästa, eller om barnet uppenbart inte vill det. Det går också att tänka sig en situation när en förälder inte kan klandras om hen inte följer en tidigare dom på grund av att det riskerar att skada barnet, eller för att barnet inte vill följa domen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig till oss igen om du funderar på något mer.

Vänligen,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”