Hur ser skyddet ut för varumärken enligt varumärkeslagen?

2019-02-02 i Immaterialrätt
FRÅGA
Jag undrar om hur skyddet ser ut för välkända varumärken samt om det finns något rättsfall som beskriver hur varumärkesintrång på just märken som t ex Gucci eller liknande hanteras. Finns det speciella regler?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din juridiska fundering!

Varumärkeslagen

Frågor gällande varumärkesintrång regleras i varumärkeslagen (VML). Ett varumärke som antingen registreras eller inarbetas erhåller så kallad ensamrätt (1 kap. 6-7 §§ VML). Det är den som innehar en firma eller ett annat näringskännetecken som har ensamrätten (1 kap. 8 § VML). Ensamrätten till ett varumärke innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda sig av varumärket (1 kap. 10 § VML). 8 kapitlet i lagen reglerar påföljder och ersättning vid varumärkesintrång. Varumärkeslagen gör ingen skillnad på kända och mindre kända varumärken, samtliga varumärken omfattas av lagens skydd. Varumärkeslagen ger därmed ett omfattande skydd för varumärken.

Rättsfall

Det finns relativt många rättsfall rörande varumärkesintrång, bland annat NJA 2014 s.580, där varumärkesintrång inte har ansetts föreligga när användningen inte har skadat varumärkets ursprungsangivelsefunktion eller någon annan av varumärkets funktioner och NJA 2008 s.1082 där Högsta domstolen prövat frågan om intrång i gemenskapsvarumärke. Jag kunde inte hitta något specifikt rättsfall där varumärkesintrång med Gucci prövats. I HFD 2011:11 är dock Gucci part där Högsta förvaltningsdomstolen prövade frågan om förväxlingsbedömning mellan en firma och varumärken.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (759)
2019-09-17 Renommésnyltning m.m
2019-09-15 Får jag publicera andras artiklar på min hemsida?
2019-09-15 Överlåtelse av upphovsrätt
2019-09-09 Upphovsrättsintrång och preskription

Alla besvarade frågor (72877)