Hur ser möjligheten för ensam vårdnad ut när den andra föräldern tillfälligt är oförmögen att vara vårdnadshavare?

Kan jag få tillfällig ensam vårdnad av våra gemensamma barn under tiden min hustru sitter på LTP och vistas på PIVA? Min hustru ligger i en djup psykos och är helt oförmögen till att fatta några som helst beslut.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du undrar om det finns möjlighet för dig att få ensam vårdnad av era gemensamma barn tolkar jag det som att ni just nu har delad vårdnad om barnen. Om jag har tolkat dig fel får du gärna återkomma med en ny fråga så hjälper jag dig vidare med rätt omständigheter. Vidare regleras frågor om vårdnadshavandeskap i föräldrabalken (FB)

En vårdnadshavares ansvar och skyldigheter

En vårdnadshavare har ansvar för barnets personliga förhållanden och ska bland annat se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god uppfostran blir tillgodosedda (6 kap. 1 § FB). Vårdnadshavaren har även ansvar för att hålla barnen under uppsikt och vidta lämpliga åtgärder för att upprätthålla detta vid behov (6 kap. 2 § andra stycket FB). Utöver det har vårdnadshavaren en skyldighet att ta beslut i frågor som rör barnet och dess personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Om det stämmer som du säger att din fru är oförmögen att fatta några som helst beslut just nu så skulle man kunna ifrågasätta huruvida hon verkligen är lämplig för ansvaret som vårdnadshavare. 

Möjlighet till ensam vårdnad

Om det är så att en vårdnadshavare brister i sin omsorg på ett sätt som kan medföra bestående skada för barnets hälsa och utveckling kan rätten besluta om ändring i vårdnaden (6 kap. 7 § första stycket FB). Med tanke på att ni för tillfället har gemensam vårdnad ska rätten då istället ge dig ensam vårdnad om barnen (6 kap. 7 § andra stycket FB). I rättsfall RÅ 1995 ref. 46 kom man fram till att en ensamstående moders psykiska störning faktiskt skulle kunna riskera att medföra bestående skada för hennes barns hälsa och utveckling. Det öppnade för att hennes barn skulle kunna bli omhändertagna i enlighet med lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). I rättsfallet är det dock fråga om en ensamstående moder med ensam vårdnad. Då ni för tillfället har gemensam vårdnad är det inte säkert att man hade gjort samma bedömning om att barnen utsätts för en sådan risk med tanke på att det finns två vårdnadshavare med i bilden och inte bara en. 

Om det är så att en vårdnadshavare inte brister i sin omsorg på ett sätt som kan medföra bestående skada för barnets hälsa och utveckling, men att vårdnadshavaren i fråga är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden så gäller samma sak (6 kap. 8a § första stycket FB). Med varaktigt förhindrad menas att vårdnadshavaren inte kommer kunna fatta några beslut i frågor som rör barnet inom en överskådlig framtid. Rätten kan då på grund av detta också ge dig ensam vårdnad om barnen. Min bedömning är att du troligtvis har lättare att nå framgång med din talan med hänvisning till denna regel och inte den föregående. 

Slutsats och råd

Avslutningsvis så kan det anses olämpligt att en person med svåra psykiska besvär har vårdnaden om ett barn. Det är därför inte otroligt att rätten skulle kunna besluta om ensam vårdnad av en sådan anledning. Frågor om ändring om vårdnad prövas dock framförallt på talan av socialnämnden (6 kap. 7 § fjärde stycket FB och 6 kap. 8a § tredje stycket FB). Du kan alltså inte själv vända dig direkt till en domstol för att få en ändring i vårdnaden utan mitt råd är att i ett första steg ta kontakt med socialnämnden och försöka få dem att väcka talan. 

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000