Hur ser man till att ens barn behåller en gåva vid bodelning?

FRÅGA
HejMin dotter och hennes sambo har fått barn och ska nu köpa hus tillsammans. Jag hjälper till med en ganska stor summa pengar. Hur ska man göra för att vara säker på att denna summa vid eventuell framtida separation inte delas lika mellan dem utan tillfaller min dotter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer börja med att ge lite information om den bakomliggande regleringen - vilket är sambolagen - och sedan säga konkret hur ni kan gå tillväga.

När sambor separerar ska, om någon av samborna begär det, s.k "samboegendom" fördelas mellan dem genom bodelning (sambolagen 8§). Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om dessa köpts för gemensam användning (sambolagen 3§). Alltså kommer huset de köper tillsammans omfattas. Med bohag menas saker som är avsedda för det gemensamma hemmet, t.ex hushållsmaskiner och möbler (sambolagen 6§).

Vad någon sambo fått genom gåva, arv eller testamente med villkoret att det ska utgöra enskild egendom är inte samboegendom. Detsamma gäller sådant som trätt i egendomens ställe, t.ex om man får pengar som är enskild egendom och sedan köper något för just dessa pengar.

Bodelningen går till ungefär som vid ett äktenskap, bara att mindre egendom ingår. Först får respektive sambo göra avdrag för sina skulder som är kopplade till samboegendomen, det som återstår läggs samman och delas lika mellan samborna (sambolagen 12-14§§).

För att nu gå in på hur du konkret kan göra för att se till att din dotter får behålla summan du ger henne ifall de skulle separera. Det finns två alternativ.

Det första är att du ger din dotter pengarna med villkoret att det ska utgöra enskild egendom. Om din dotter sedan använder dessa pengar för att finansiera en del av fastighetsköpet kommer så stor andel av fastighetsvärdet som pengarna utgjorde förbli enskild egendom. Problemet med denna lösning är att ni blir beroende av fastighetspriserna. Om huset sjunker i värde kommer din dotter inte få ut hela summan pengar du gav henne utan endast motsvarande procent (samma sak gäller dock vid värdeökning).

Det andra alternativet är att din dotter och hennes sambo skriver ett samboavtal. Man kan nämligen avtala om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (sambolagen 9§ 1st). De kan då skriva att x kr av fastighetens värde inte ska ingå i bodelningen utan tillfalla din dotter (där x alltså är den summa pengar du gett henne). Ett samboavtal ska vara skriftligt och skrivas under av båda sambor (sambolagen 9§ 2st).

Jag föreslår den första lösningen eftersom den är simplare. Tänk bara på att på något sätt kunna bevisa att hon fått pengarna som enskild egendom. Du kan göra detta genom att t.ex skriva en lapp där du skriver "Jag, [ditt namn], ger min dotter, [din dotters namn], x kronor i gåva för att köpa en fastighet tillsammans med sin sambo, [hennes sambos namn], dessa pengar utgör enskild egendom". Underteckna sedan lappen. En till sak att vara medveten om är att din dotter bör hålla dessa pengar frånskilda andra pengar, särskilt om hon och hennes sambo har ett gemensamt konto. Sammanblandningar komplicerar nämligen frågan om något verkligen är enskild egendom och skulle kunna leda till att det anses vara samboegendom. Det finns inte heller något hinder mot att i ett samboavtal skriva att den summa som din dotter bidrog med inte ska ingå i bodelningen, då har ni säkrat er på två fronter så att säga.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Om inte är du varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline så ska vi förhoppningsvis kunna klara upp situationen bättre.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2850)
2021-02-25 Arv och samboegendom
2021-02-25 Har sambo rätt till pengarna på mitt konto vid bodelning?
2021-02-24 Vem har rätt till bilen om båda samborna bidragit till köpet?
2021-02-23 När ingår bostad i bodelning mellan sambor?

Alla besvarade frågor (89537)