Hur ser förhållandet ut mellan skolplikten och mitt barns psykiska sjukdom?

Hur ska man tänka kring skolplikt och dess påverkan på barnetshälsa. Kan man anmäla svår negativ psykisk påverkan som har inneburit framtida men.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Jag uppfattar din fråga som att du undrar om skolplikten i förhållande till skolans påverkan på ett barns hälsa, och om det är möjligt att anmäla svår negativ psykisk påverkan. 


Den reglering som aktualiseras är skollagen


Skolplikten i Sverige, och möjligheten till en uppskjuten skolplikt

Nästan alla barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt från och med höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen. Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång kan kommunen förelägga elevens vårdnadshavare att se till att eleven kommer till skolan. 


Kan ett barn få uppskjuten skolplikt?

Om barnets vårdnadshavare begär det, och det finns särskilda skäl, kan skolplikten skjutas upp ett år. Enligt förarbetena till skollagen kan särskilda skäl exempelvis vara att barnet har en funktionsnedsättning eller en sjukdom. 


Hemkommunen prövar frågan om uppskjuten skolplikt efter begäran av barnets vårdnadshavare. Ett barn som fått uppskjuten skolplikt ska erbjudas att få gå i förskola tills hen börjar i skolan.


Detta gäller i enlighet med skollagen 7 kap 2 §, 7 § samt 23 §


Sammanfattande bedömning

För att inte behöva gå till skolan ska barnet ha ett giltigt skäl att vara frånvarande, till exempel sjukdom. Således rekommenderar jag dig som vårdnadshavare att höra av dig till din hemkommun. 


Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter kontakta oss!


Med vänliga hälsningar

Josefine WendeliusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo