Hur ser besittningskyddet ut för en hyresgäst i en tvåfamiljshus?

Hej Fick svar från en annan Lawline-rådgivare. Att dom nya ägarna inte kan säga upp mig då de vill bo i min lägenhet!! Dom har köpt ett 2 familjehus och säger att ja inte har ngt besittningsskydd när det gäller 2 lägenheter i ett hus… hur ska jag gå tillväga? Kan ju inte ställa mig på gatan med 2 barn… har alltid skött hyran och uppfört mig…. Om de har rätt att kasta ut mig borde de väl hitta annat boende till mig? Hur ska jag gå tillväga??

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline med din fråga! 

Som utgångspunkt har andrahandshyresgäster ett besittningsskydd; dvs. hyresvärden kan inte, oavsett vad som följer av hyresavtalet, säga upp hyresgästen utan någon legitim grund. En sådan legitim grund kan exempelvis vara att hyresgästen vid upprepade tillfällen inte betalat hyran i tid (jfr 12 kap. 46 § JB). Från detta finns det dock undantag. Ett sådant undantag finns särskilt uppställt för tvåfamiljshus. För att undantaget ska gälla krävs det dock att upplåtelsen inte ingår i en affärsdriven verksamhet och att hyresvärden ska exempelvis flytta in i lägenheten (12 kap. 46 första stycket sjätte punkten JB). Det ska vidare tilläggas att om detta är för handen så har hyresgästen rätt att flytta efter skälig tid och alltså inte helt omedelbart. Vad skälig tid innebär beror på exempelvis utbudet av tillgängliga bostäder på orten. De flesta gånger kan man dock räkna med 3 månader efter att hyresvärden sagt upp hyresavtalet till upphörande. 

I och med att du i din fråga inte skrivit något om hyresvärden och den verksamhet den bedriver blir det svårt för mig att avgöra huruvida ovan nämnda undantaget (som din hyresvärd verkar syfta på när han säger att besittningsskyddet inte gäller för tvåfamiljshus) gäller i ert fall. Om vi utgår från att det inte är fråga om en upplåtelse som ingår i en affärsdriven verksamhet så har hyresvärden rätt att säga upp ditt avtal. 

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”