Hur ser arvsrätten ut om arvlåtaren är från Finland?

Hej! Min biologiska pappa är finsk medborgare och bor med sin fru och deras gemensamma barn i Finland. Jag är således utomäktenskapligt barn, fött av svensk mamma och boendes i Sverige. Det gjordes en faderskapsutredningav svensk mynidghet i samband med min födelse samt för 10 år sen gjorde jag ett dna-test som delgavs hans advokat. Hur ser min arvsrätt ut?

Lawline svarar

 

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Tillämplig lag 

Först måste en avgöra vilken lag som kommer att tillämpas. Enligt art 21.1 i arvsförordningen ska lagen i det land där personen vid sin död hade sin hemvist gälla. Ett undantag till detta är ifall det av alla omständigheter framgår att det är uppenbart att en närmare anknytning finns till det andra landet. I ditt fall framgår det inte att någon närmare anknytning finns till Sverige utan med största sannolikhet kommer den finska lagen att tillämpas. Vi på Lawline har som utgångspunkt kunskap inom svensk rätt och inte hur andra länders lagstiftning ser ut. 

De nordiska länderna tillhör samma konventioner och lagarna tenderar att överlappa så arvslagen i till exempel Finland påminner en del från svensk lag. En skillnad är att Finland har bestämmelser om arvsskatt, vilket Sverige avskaffade 2005. Vidare framgår det av den finska arvslagen att utlänningar äger samma rätt till arv som finska medborgare. Precis som Sverige har även du som bröstarvinge samma arvsrätt som resterande bröstarvingar. Likt svensk lag är du som bröstarvinge försäkrad din laglott som utgör halva din arvslott, så i händelse av att ett testamente hade kränkt din arvsrätt kan du påkalla jämkning och få ut din laglott, detta måste dock ske senast 6 månader efter att du fått del av testamentet. 

Sammanfattning 

Arvsrätten kommer att utgå från finsk lag och det finns stora likheter mellan finsk och svensk arvsrätt. Som bröstarvinge har du rätt till din arvslott (alltså lika stor arvsrätt som resterande bröstarvingar) och även om du inte är medborgare i Finland påverkar inte detta. I händelse om att egendom skulle testamenteras bort kan du påkalla jämkning och kräva ut din laglott eftersom du som bröstarvinge likt svensk lag är tillförsäkrad din laglott. 

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vänder dig till Lawline! 

Nähar AbdulrezaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”