Hur ser arvsrätten ut för mina respektive min partners barn?

2019-10-02 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej,Jag och min pojkvän ska bli sambos och ska bygga hus på min tomt där han ska köpa in sig.Jag har två barn och han ett barn.Jag vill gärna att ett arv skall fördelas lika mellan alla tre barnen, att de blir tilldelade 1/3 var. Hur går man då tillväga?Vad innebär det för arvsrätten för barnen om vi gifter oss?Om jag förstått det hela rätt så blir annars arvet att syskonen får dela på en halva och det ensamma barnet får en halva?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Vem ärver mig om jag avlider?

När en avliden person inte upprättat något testamente fördelas dennes arv enligt den legala arvsordningen. Enligt den legala arvsordningen är ens bröstarvingar, dvs barn eller barnbarn, de närmsta arvingarna (2 kap. 1 § ÄB).

Om du skulle avlida skulle ditt arv enligt den legala arvsordningen fördelas på hälften vardera till dina två barn. Eftersom din pojkväns barn inte är ditt biologiska barn har hen ingen arvsrätt efter dig enligt lag.

Vem ärver om min pojkvän avlider?

Om din pojkvän avlider och inte har skrivit något testamente kommer hela hans arv tillfalla hans enda barn. Eftersom dina barn inte är hans biologiska barn har de inte legal arvsrätt efter honom.

Jag vill gärna att ett arv skall fördelas lika mellan alla tre barnen, att de blir tilldelade 1/3 var. Hur går man då tillväga?

För att ändra hur ens kvarlåtenskap fördelas när man avlider kan man upprätta ett testamente. Ett testamente måste vara skriftligt och undertecknat av testatorn samt två samtidigt närvarande vittnen (10 kap. 1 § ÄB).

I testamentet kan du föreskriva att du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas lika på de tre barnen. Detta inskränker dina två biologiska barns arvsrätt som annars har rätt till 1/2 vardera, men möjliggör för din pojkväns barn att ärva som utan testamente saknar arvsrätt efter dig.

Vad innebär det för arvsrätten för barnen om vi gifter oss?

Att ni gifter er påverkar era inbördes förhållanden, men det kommer inte påverka barnens arvsrätt. Utan testamente kommer dina två barn att ärva dig och din pojkväns barn kommer att ärva honom. Ett giftemål påverkar bodelningen som görs mellan er vid dödsfall eller separation, men den påverkar inte själva arvsrätten eftersom ni inte har några gemensamma barn.

Om ni skaffar gemensamma barn är det däremot skillnad på att vara sambor respektive gifta. Sambor ärver inte varandra enligt lag, utan arvet går direkt till ens barn. Om ni är gifta med gemensamma barn kommer den efterlevande maken att ärva de gemensamma barnens andelar med fri förfoganderätt. Detta innebär att icke gemensamma barn får ut sitt arv efter sin förälder direkt medan gemensamma barn får ut sitt arv först efter att även den andra föräldern avlidit (3 kap. 1 § ÄB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer får du gärna ställa en till fråga eller skriva en kommentar här under.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (474)
2022-01-09 Hur fördelas arvet när en bröstarvinge är avliden?
2022-01-04 Ärver mina barn mig eller även min fd. make som inte är deras fader?
2021-12-22 Efterlevande makes arvsrätt går före bröstarvingars arvsrätt
2021-12-05 Bröstarvingars arvsrätt

Alla besvarade frågor (98633)