Hur sätter man den legala arvsordningen ur spel på bästa sätt?

2019-06-24 i Testamente
FRÅGA
HejJag är gift och har 2 vuxna barn från ett tidigare förhållande. Min nuvarande fru och jag har inga gemensamma barn. Jag äger en större privat Whiskysamling och vill inte att mina barn ska få något av den om det skulle hända mig något. Min fråga är hur jag bäst går tillväga för att lösa detta? Kan jag idag skriva något form av gåvobrev till min fru och skriva över hela samlingen till henne? Eller hur löser jag detta på bästa sätt?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av arvsrättslig karaktär och regleras främst i ärvdabalken (ÄB).

Den legala arvsordningen

Om inte testamente upprättas gäller den legala arvsordningen. Om man med den man är gift med har gemensamma barn ärver maken de gemensamma barnens arvslott med fri förfoganderätt medan särkullbarnen får ut sin arvslott direkt (3 kap. 1 § ÄB). Eftersom du med din nuvarande fru inte har några gemensamma barn kommer dina barn ärva allt (2 kap. 1 § ÄB).

Testamente

Om ett testamente upprättas gäller detta framför den legala arvsordningen. I ett testamente kan man skriva att man vill att viss egendom eller viss summa pengar ska tillfalla en viss person, man hade alltså i testamentet kunnat skriva att din fru ska få whiskysamlingen om du går bort. Viktigt att tänka på är att ett testamente måste uppfylla en del formkrav för att bli giltigt (10 kap. 1 § ÄB). Dessa är:

Skriftlighet.Två vittnen har bevittnat underskrift av testamentet samtidigt.Underskrift av testator.

Vittnena måste skriva sina namn på testamentet och de ska veta att det är ett testamente de bevittnar (10 kap. 1 § ÄB). Inte alla får vara testamentsvittnen. Är man under 15 år eller under påverkan av psykisk störning får man inte vara vittne (10 kap. 4 § ÄB). Det finns även vissa andra som inte får vara vittnen, exempel på dessa är make, sambo eller den som testamentet är förordnat till (10 kap. 4 § ÄB). Något man kan tänka på är även att bröstarvingarnas laglott aldrig kan testamenteras bort eftersom de då kan påkalla jämkning av testamentet och på så sätt få ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB). En laglott är en halv arvslott (7 kap. 1 § ÄB) och alltså inte rätten till viss egendom. Därför går det bra att testamentera bort whiskysamlingen så länge det finns annan egendom dina barn kan få för att få ut sin laglott.

Sammanfattning

För att dina barn inte ska kunna ta del av whiskysamlingen som ett arv efter dig måste ett testamente upprättas. När ett testamente upprättas måste vissa formkrav vara uppfyllda för att testamentet ska bli giltigt. Bröstarvingarnas laglott kan dock aldrig testamenteras bort.

Hoppas detta var till hjälp för dig. Har du fler funderingar kan du kontakta vår juristbyrå. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08 533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2313)
2019-12-09 Kvarlåtenskap?
2019-12-08 Testatorns vilja följs inte
2019-12-08 Sambors möjligheter vid testamente om gemensamma barn finns
2019-12-08 Frågor om arv till minderårig och förmyndares rättigheter

Alla besvarade frågor (75510)