Hur säljer vi samägd bostadsrätt till min son?

2020-09-14 i Köpavtal
FRÅGA
Jag, min bror och min syster har ärvt en bostadsrätt. Min bror vill ha sin del såld och min son vill köpa bostadsrätten.Sonen vill ansöka om ett lån på banken för att kunna köpa ut min bror. Min syster och jag vill sälja våra delar till min son mot skuldebrev. Vad behöver vi göra juridiskt för att min son ska kunna få ett lånelöfte från banken för den del som ska betalas till min bror och för att allting ska vara juridiskt rätt med försäljningen till alla delar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har du, din bror och din syster gemensamt ärvt en bostadsrätt. Ni vill nu sälja era delar till din son och du undrar dels vad ni behöver göra juridiskt för att din son ska kunna få ett lånelöfte från banken, dels vad som krävs för att försäljningen av alla delar ska vara juridiskt korrekt. Två av er ska få betalt genom skuldebrev, en genom det lån din son har för avsikt att ta.

Lånet är beroende av din sons ekonomi

För er del finns det inget ni kan göra rent juridiskt för att din son ska få ett lånelöfte. Ett lånelöfte och sedermera beviljat lån är beroende av din sons ekonomi. Banken kommer efter kreditupplysning att göra en bedömning av om din son är kreditvärdig och klarar av den månadskostnad det innebär att låna så mycket han ska låna. Möjligheten till lån kan således i princip bara påverkas av hur din sons ekonomi ser ut samt om han har eventuell borgensman för det fall att hans inte är kreditvärdig.

Ni behöver upprätta ett överlåtelseavtal

För att sälja bostadsrätten krävs att ni upprättar ett överlåtelseavtal. För överlåtelseavtalet finns vissa formkrav för att det ska vara giltigt; avtalet ska vara skriftligt, det ska framgå vilken lägenhet överlåtelsen gäller, pris samt avtalet ska vara undertecknat av både säljare och köpare (jfr 6 kap. 4 § bostadsrättslagen). I ert fall innebär det att överlåtelsehandlingen ska vara undertecknad av er alla tre som säljer den. För att överlåtelsen ska bli giltig krävs att din son medges medlemskap i bostadsrättsföreningen. Medges inte medlemskap, är överlåtelsen ogiltig (2 kap. 5 § bostadsrättslagen).

I ert fall kan ni inte påverka möjligheten för din son att få lån till någon större del. Möjligheten till lån är beroende av om han bedöms kreditvärdig av banken. För att sälja bostadsrätten ska ni upprätta ett överlåtelseavtal. Överlåtelseavtalet har formkrav som ska uppfyllas, men blir inte giltigt förrän din son medges medlemskap i bostadsrättsföreningen.

I vår avtalstjänst erbjuder vi såväl ansökan om medlemskap i bostadsrättsförening som skuldebrev till ett konkurrenskraftigt pris. I tjänsten lägger ni själv in de uppgifter ni önskar och får det eftermottagen betalning tillsänt er juridiskt korrekt. Vi erbjuder f.n. inte överlåtelseavtal för bostadsrätt. Om ni inte vill skriva ett sådant själva kan givetvis en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälplig. Om ni är intresserade av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (198)
2021-04-13 Får säljare neka bud
2021-04-04 Är ett avtal om köp av fastighet muntligt eller via sms giltigt?
2021-03-30 När är fastighetsköpet avslutat?
2021-03-22 Hur en särbo kan köpa andel i ett fritidshus

Alla besvarade frågor (91415)