Hur säkrar jag att min fastighet tillfaller mitt barn?

2017-11-18 i Testamente
FRÅGA
Hej ! Jag är gift och vi har båda särkullebarn men inga gemensamma barn. Vi bor i ett hus som är min enskilda egendom genom arv från min mormor. Hur kan jag säkra att detta hus tillfaller min dotter den dag jag dör? Jag som enda barn kommer även att ärva en värdefull fastighet den dag mina föräldrar dör. Hur säkrar jag att även denna fastighet en dag tillfaller min dotter ? Räcker det att skriva testamente ? Vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Allmänna principer om makars egendom

Äktenskapet bygger bland annat på principen om särförvaltning (1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Den innebär att vardera make råder över sin egendom och svarar för sina egna skulder. Makar har alltså ingen egendomsgemenskap utan var och en äger sitt. Makarna kan då fritt använda sina pengar efter eget gottfinnande och även sälja eller skänka bort sin egendom.

Helt utan hänsyn till den andra maken kan detta dock inte ske. I 7 kap. ÄktB. finns de så kallade rådighetsinskränkningarna som gör att en make i vissa fall måste ha den andres samtycke för att kunna avhända sig, pantsätta eller hyra ut viss egendom (7 kap. 5 § ÄktB). Den egendom som har detta särskilda skydd omfattar den gemensamma bostaden och bohaget. Dessa rådighetsinskränkningar gäller dock inte om bostaden eller bohaget är enskild egendom på grund av villkor i gåvobrev eller testamente.

Vad gäller avseende dina fastigheter?

Avseende den förstnämnda fastigheten i din fråga, utgör den enskild egendom genom arv från din mormor. Fastigheten kommer således inte vara föremål för bodelning då makar endast delar på egendom som är giftorättsgods. "Giftorättsgods" är negativt definierat i 7 kap. 1 § som egendom som inte är enskild. Din dotter kommer då per automatik att ärva fastigheten efter din bortgång eftersom att hon är bröstarvinge (avkomling till arvlåtare). Detsamma gäller den sistnämnda fastigheten, förutsatt att du ärver den med föreskrift att det utgör din enskilda egendom. Vad gäller testamentena, kan de vara användbara på så sätt att de säkrar att din dotter inte behöver dela sina ärvda fastigheter med hennes eventuella make. Det fordras nämligen att det finns en föreskrift (villkor) på att fastigheten ska utgöra din dotters enskilda egendom, för att den inte ska kunna bli föremål vid deras eventuella bodelning. Jag skulle därför råda dig att i vart fall upprätta testamente avseende fastigheterna.

Hur upprättas ett giltigt testamente?

För att ett testamente ska vara giltigt krävs att en del formkrav är uppfyllda (10 kap. ärvdabalken). Ett testamente ska bland annat vara upprättat skriftligen och vara bevittnat av två personer. I ditt testamente skriver du helt enkelt att det din dotter ärver dig ska vara hennes enskilda egendom. Detta medför alltså att denna egendom inte blir föremål för en eventuell bodelning mellan din dotter och hennes make.

Lycka till!

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2977)
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?
2021-11-30 Fri förfoganderätt i testamente

Alla besvarade frågor (97613)