Hur säkerställer jag att mina barn ärver mig?

Hej! jag undrar om jag har äktenskapsförord där jag har enskild egendom och jag då dör och min fru då har fri förfogande rätt till denna egendom hur kan jag säkerställa att detta arv finns kvar till mina barn? då min sambo har ett särkullsbarn.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att din fråga handlar om hur du enklast säkerställer att dina barn ärver din enskilda egendom. Jag kommer därför att utgå från det i mitt svar nedan. Frågor om arv och testamenten regleras i ärvdabalken (ÄB).


Det framgår av din fråga att egendomen i fråga är enskild egendom enligt ett äktenskapsförord du och din maka upprättat. Det innebär att egendomen i fråga inte kommer ingå i den bodelning som genomförs om du skulle avlida eller annars påkalla äktenskapsskillnad (10 kap. 1 § och 7 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). Om du lämnar en efterlevande maka efter dig vid din död så är det som utgångspunkt denna som ska ärva dig i sin helhet (3 kap. 1 § ÄB). Utgångspunkten är att efterlevande makar ärver enskild egendom med fri förfoganderätt.


Att ärva med fri förfoganderätt innebär att den som ärver får spendera eller sälja arvet som denne vill, men inte testamentera bort det. När din efterlevande maka avlider är det alltså dina bröstarvingar som ärver egendomen, och egendomen ingår alltså inte i din efterlevande makas dödsbo. Utgångspunkten är som sagt att makar ärver enskild egendom med fri förfoganderätt. Av den anledningen behöver du inte göra något för att detta ska gälla, och på så sätt alltså inte göra något särskilt för att se till att dina bröstarvingar har efterarvsrätt till egendomen. Förfarandet kallas sekundosuccession. 


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000