Hur renovering påverkar definitionen av samboegendom

Hej. Jag och min sambo ska separera på hennes begäran och det är jag som ska flytta. Jag flyttade in i hennes hus när vi träffades och jag tog då ett lån som användes för att delrenovera huset. Vi gjorde upp så att jag betalade det lånet och hon fortsatte betala sitt vanliga huslån då det blev ungefär samma kostnad. Löpande kostnader för el, vatten osv. har vi delat på. Jag undrar vad jag har rätt till nu när jag ska flytta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Då din fråga rör ett samboförhållande så reglerar sambolagen (https://lagen.nu/2003:376) vad som gäller vid en separation. Begär någon av er bodelning så ska detta ske och då kommer den samboegendom ni har delas lika mellan er (8§). Som samboegendom räknas bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3§). Det som har förvärvats innan samboförhållandet inleddes kommer inte ingå i bodelningen om det inte har förvärvats i nära anslutning till samboförhållandets start med syfte att brukas gemensamt. De fritidsföremål som är inköpta är som huvudregel inte att räkna som samboegendom. Begär du eller din före detta sambo bodelning så kommer den samboegendom ni förvärvat läggas samman för att sedan delas lika mellan er. Vad som inte räknas som samboegendom kommer inte ingå i en bodelning. Notera att som samboegendom räknas enbart bostad och bohag, till exempel en bil eller ett husdjur räknas inte till någon av dessa kategorier utan tillhör ägaren. Väljer ingen av er att begära bodelning så behåller ni den egendom ni är ägare till.

Gällande huset så kommer det faktum att du renoverat troligen inte påverka vem som har juridisk rätt till fastigheten vid en bodelning. Har din sambo förvärvat huset innan ert samboförhållande inleddes så är huset inte att se som samboegendom, utan det är hennes egendom. I rättsfall så har man likställt den ekonomiska vinningen vilken följer av renovering, med en gåva till husets ägare (NJA 1986 s.513).  

Vänligen, 

Sanna LarssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”