Hur regleras vårdnaden när den ena föräldern inte tar något ansvar

Hej, jag har en fråga gällande vad som kan gälla för vårdnaden av barn. Det normala vid separation är som bekant gemensam vårdnad. Jag har ett fall nu där pappan till barnet (som är i 8 års-åldern) vägrar ha barnet hos sig. Enligt mamman så är det hans nya fru som blåser under den här oviljan. Mamman är den som sköter allt - kontakter med skolan, andra myndigheter, BUP (pojken är diagnosticerad med ADHD och det har varit rejäla problem med honom under resans gång). Kort sagt sköter hon allt fast hon tjatat på pappan att han ska ta sitt ansvar. Pojken känner sig sviken av pappan och vill inte vara hos fadern under rådande omständigheter. Mamman undrar nu vad hon kan göra, vad hon har för rättigheter. Eftersom hon ändå sköter allt så ser hon ingen anledning varför pappan ska vara inblandad i vårdnad överhuvudtaget utan överväger kräva ensam vårdnad då pappan ändå inte tar något ansvar.

Vad kan hon göra i ett sådant här läge och vad har hon för rättigheter juridiskt sett?

Hälsningar


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Föräldrabalken reglerar din fråga

Den typ av fråga som du ställer regleras av föräldrabalkens (FB) 6 kap. Där framgår av 6 kap 2 a § stycke 1 att barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut som rör barnets vårdnad, boende och umgänge. I svensk rätt är utgångspunkten, som du själv skriver, att det bästa för barnet i de allra flesta fall är att föräldrarna har gemensam vårdnad.

När vårdnaden inte fungerar på ett godtagbart sätt

I de fall vårdnaden inte fungerar på ett godtagbart sätt kan det leda till att man får göra undantag från huvudregeln som jag nämnde ovan, och istället kanske överväga enskild vårdnad. Jag vill dock understryka att detta är någonting som man tar till först när ingenting annat fungerar. Det handlar främst om

1) situationer där den ena vårdnadshavaren är totalt olämplig som vårdnadshavare, eller

2) när samarbetssvårigheterna emellan vårdnadshavarna är mycket allvarliga.

Innan domstolen tar beslut om enskild vårdnad brukar vårdnadshavarna få genomgå samarbetssamtal. Sådana går att få kostnadsfritt hos familjerätten i den aktuella kommunen.

Om samarbetssamtal inte fungerar

Om det föreligger större samarbetssvårigheter och samarbetssamtal inte fungerar, kan det trots allt bli aktuellt med enskild vårdnad – därför att det anses bäst för barnet. Fungerar inte samarbetssamtal kan det alltså vara läge att ansöka om enskild vårdnad. Detta görs genom en stämningsansökan till tingsrätten.

En jurist kan hjälpa till vid en ansökan om enskild vårdnad

Skulle det hela gå så långt att det blir aktuellt att ansöka om enskild vårdnad kan det vara till fördel att ha en jurist som hjälper till i processen. Vi på Lawline har duktiga jurister som jobbar med dessa typer av ärenden. Är du intresserad av att boka en tid med någon av våra jurister går det bra att maila mig på tora.odin@lawline.se så återkommer jag med mer information om kostnader och berättar vad juristen kan hjälpa till med.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000