Hur regleras hämtning och lämning av barn vid umgänge?

Jag och pappan bor i två olika kommuner. Pappa säger att om jag vill träffa mitt barn så ska jag se till att hämta och lämna mitt barn. Barnet bor hos honom på heltid och jag har umgänge med barnet varannan helg. Han har alla bidrag mm samt underhåll. Vi har gemensam vårdnad och vi båda har inget jobb och båda är ensamstående. Jag har även tre andra barn. Fast med annan pappa. Han har bara ett barn och det är vårat barn vi är oens om. Frågan jag ställde honom va att om han kan hämta barnet på Söndagen om jag hämtar på Fredagen. Så man delar på det. Men då anser han att jag ska både hämta och lämna om jag vill umgås med vårat barn. Annars så får vi inte träffas? Är detta rätt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regleringen

Regleringen kring umgänge finns i 6 kap Föräldrabalken (FB)

Enligt 6 kap 2a § så har ett barn rätt till kontakt med båda sina föräldrar. Detta är alltså en rättighet som barnet har. 

Om man går vidare till 6 kap 15 § så stadgas att barnet ska ha rätt till umgänge med föräldern som det inte bor med. Vidare har barnets föräldrar ett gemensamt ansvar för att barnets rätt till umgänge med den förälder som det inte bor med så långt som möjligt tillgodoses. Slutligen ska boendeföräldern (den förälder som barnet bor med) ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det framkommer av 6 kap 15b §. Vidare ska detta ske utifrån vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förutsättningar och omständigheter i övrigt.

Hämtning och lämning

Vad innebär då denna reglering för ansvaret för hämtning och lämning? Det finns inte någon uttalad regel för vem som ska hämta och lämna barnet, utan det är ovanstående bestämmelser som ger uttryck för ansvaret. Båda föräldrarna har här ett gemensamt ansvar för att barnets rätt till umgänge så långt som möjligt tillgodoses. Vad gäller kostnaderna för resorna finns det inte heller någon reglering utan även här får man komma överens om något som är lämpligt utifrån sina förutsättningar, men det är ändå viktigt att boendeföräldern medverkar och tar del av kostnaden för att barnet ska få sitt umgänge tillgodosett. 

Vad händer om man inte kommer överens?

Om en förälder inte medverkar till umgänget eller försöker förhindra umgänge mellan barnet och den andra föräldern så kan den föräldern göra sig skyldig till umgängessabotage. Umgängessabotage är allvarligt och kan leda till att gemensam vårdnad inte längre är det bästa för barnet. 

Jag vill ändå poängtera, att barnets bästa är avgörande i alla frågor som rör barnet! Att "straffa" den andre föräldern för att det föreligger en djup konflikt genom att underlåta den umgänge med sitt barn, är alltså inte rätt väg att gå. Det allra bästa är såklart om båda föräldrarna kommer överens och medverkar till att barnet så långt som möjligt får ha en god kontakt med båda sina föräldrar. Skulle det absolut inte gå så får en domstol avgöra vad som är barnets bästa.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så har barnet rätt till en god kontakt med båda sina föräldrar. Båda föräldrarna ansvarar gemensamt för att detta behov tillgodoses så långt som möjligt. Vidare kan en förälder göra sig skyldig till umgängessabotage om denne inte medverkar till ett sådant umgänge eller försöker förhindra barnets rätt till umgänge med den andra föräldern. Kan man absolut inte komma överens så är det upp till en domstol att avgöra hur hämtning och lämning ska ske utifrån vad som anses vara barnets bästa.

Jag hoppas att det gav dig tillräckligt svar på din fråga! Lycka till!

Vänliga hälsningar, 

Tilda HanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”