Hur regleras gåvor som inte ska vara förskott på arvet?

2021-11-30 i Förskott på arv
FRÅGA
Jag har fått en fastighet som gåva av min mamma som inte är ett förskott på arv. Vi är tre syskon. Mina två bröder har muntligt sagt ja till det. Jag vill ha det skriftligt att de godtagit det. Hur utformar jag en sådan handling/fullmakt och är det jag som ska förvara dem eller mamma?Hälsningar Marie
SVAR

Hej tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag hade gett dig rådet att främst börja med att upprätta ett gåvobrev mellan dig och din mamma där står att gåvan inte är förskott på arv och att gåvogivaren därmed överlåter alla andelar i fastigheten. Efter gåvobrevet är signerat är det bra om du också ansöker om lagfart. För gåvobrev för fastighet finns det vissa formaliakrav som måste uppfyllas och det går att hitta mallar för det på internet, men bl.a. datum, underskrift, fastighetsbeteckningen m.m. ska vara med.

Mellan dig och dina bröder är det som du själv nämner en god ide att även få med överenskommelsen skriftligt som du sedan kan visa upp om de mot förmodan skulle klandra arvsskiftet men hänsyn till att gåvan ska ses som ett förskott. Av handlingen ska det framgå att de är införstådda med att du ärver fastigheten (som specificeras i avtalet) och att det inte utgör ett förskott på arv, signera och datera det. För detta avtal finns det inte på samma sätt några formalia krav i övrigt så det kan formuleras på flera sätt bara avsikten framgår. Det spelar ingen roll var dessa handlingar förvaras, men hade gett dig rådet att själv ha dem i bankfack eller liknande så du vet att de ej kommer bort.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Jessica Sarhede
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?