Hur regleras förskott på arv? Kan parterna själva bestämma det eller regleras det av någon lag?

2018-10-16 i Förskott på arv
FRÅGA
Hur regleras förskott på arv? Kan parterna själva bestämma det eller regleras det av någon lag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förskott på arv regleras i 6 kap. Ärvdabalken (ÄB).

Förskott på arv innebär exv. att ditt barn får en gåva, som sedan räknas av på arvet efter dig. Värdet av gåvan vid gåvotillfället tas med till den avlidnes övriga kvarlåtenskap för att arvslotterna ska räknas fram. Denna regel finns till för att förstärka laglottsskyddet.

Det finns två typer av gåvor i samband med det förstärkta laglottsskyddet. Gåvor i nära samband med dödsfallet, dels gåvor som innebär att givaren förbehållit sig nyttjanderätten över gåvan fram till sin död. Det handlar alltså om gåvor som inte medför någon ekonomisk uppoffring.

Är det svårt att urskilja om vad den avlidne hade för syfte med gåvan, är utgångspunkten enligt lag att gåvan ska ses som ett förskott på arv (7 kap 4 § ÄB).

Om du inte vill att gåvan ska betraktas som förskottsarv måste detta uttryckligen förklaras genom ett gåvobrev. I gåvobrevet kan du ange att gåvan inte ska ses som ett förtida arv och därmed inte heller tas i beaktning vid ett arvskifte efter dig. Detta är även möjligt att reglera i efterhand, dvs. om du redan gett en gåva utan medföljande gåvobrev. Däremot kan du inte göra tvärtom, dvs. att "omvandla" en gåva med medföljande gåvobrev till ett förskottsarv.

Sammanfattningsvis

Utgångspunkten enligt 7 kap 4 § ÄB är att gåvor ses som förskott på arv. Detta kan dock undgås genom att skriva ett gåvobrev. Även om gåvobrev är skrivet ses dock gåvan fortfarande som ett förskott på arv om du som gåvogivare förbehåller dig nyttjanderätten, dvs. att du fortsätter nyttja gåvan även fast den "på pappret" tillhör någon annan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Linnéa Carnrot
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (961)
2019-04-16 När räknas det som förskott på arv?
2019-04-11 Ska fastigheten räknas som förskott på arv?
2019-04-08 Kan försäljning till underpris betraktas som förskott på arv?
2019-04-08 Kan jag ha ett villkor om förskott på arv i ett gåvobrev?

Alla besvarade frågor (67946)