Hur regleras förskott på arv?

Hej,

Vi har 2 vuxna barn. Ett av barnen skall nu köpa fastighet. Det hela går ihop ekonomiskt för familjen. De behöver lån av 100 000 för att komma ner i amorteringskostnaderna. Jag och min man har nu tänkt att ge sonen 100 000. Antar att vi behöver skriva ngt på det (förtida arv?). Vill informera vår dotter. Hon är inte i nuläget i behov av "lån". Vi har inte mycket pengar (ca 1,5 miljoner på banken). Äger bostad värd ca 6 miljoner. Vi är i 65-70 års åldern pensionärer.

Vänligen "vill göra rätt"

Lawline svarar

Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Som utgångspunkt kommer tillgångar som ges till era barn under er livstid räknas som förskott på arv om ni inte avtalar om annat, 6:1 ärvdabalken. Men för att det inte ska uppstå några oklarheter eller eventuell osämja hade jag gett er rådet att som ni själva nämner upprätta ett gåvobrev till sonen där ni skriver att gåvan ska räknas som förskott på arvet. Jag hade också gett er rådet att informera er dotter så hon också är insatt. Överlag inom arvsrätten har ni rätt att komma överens om hur ni vill att arvet ska fördelas, om ni inte reglerar något så kommer era barn, dvs bröstarvingar, att ärva er hälften var. Med förskottet till er son på 100 000, så kommer den summan sedan att dras bort från hans arvslott vid arvskiftet då han redan fått ut den andelen av arvet. Det är också endast era bröstarvingar (om ni inte testamenterat något av er kvarlåtenskap till utomstånde) som skulle kunna klandra arvsskiftet, med andra ord, så länge ni är överens kan ni i stor utsträckning välja hur ni vill fördela era tillgångar.

Hoppas detta var svar på er fråga!

Med vänlig hälsning,

Jessica SarhedeRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning