Hur regleras den legala arvsrätten för bröstarvingar?

2020-09-03 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej!Min biologiska pappa gifte om sig för ca 10år sedan, han har 2 söner, jag och min helbror sen tidigare.Samtidigt som han gifte om sig adopterade han den nya fruns vuxna dotter. Nu nyligen gick frun bort och min pappa ärvde sin fru.Min fråga är, vad ärver jag och min bror i procent när vår pappa går bort och hur mycket ärver dottern han adopterade, får hon både sin mammas och vår pappas del och vi bröder efter pappas del?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att svara på din fråga tänker jag redogöra för vilka som kan taga arv och hur arvet fördelas mellan dessa.

Min förutsättning är att det saknas testamente.

Din fråga regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Vilka har rätt att taga arv?

Om det saknas testamente följer man den legala arvsordningen. Den återfinns i 2 kap. ÄB. Bröstarvingar har arvsrätt framför alla andra legala arvingar 2 kap. 1 § ÄB (med undantag för make/maka jfr 3 kap. 1 § ÄB). Ett adoptivbarn ska anses såsom adoptivföräldrars biologiska barn (4 kap. 21 § Föräldrabalk), således tillhör er fars adoptivbarn samma arvskategori som ni som bröstarvingar gör.

Hur fördelas arvet?

I den legala arvsordningen så ska arvtagare dela lika på arvet om inget annat är föreskrivet (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Om ni är tre stycken som ärver er far så ska ni alltså erhålla 1/3 vardera.

Särskilt om dottern

I samband med att modern gick bort sker en bodelning där er far erhåller en del som giftorättsgods och en del som arv (3 kap. 1 § ÄB). Vid en bodelning sker en likadelning av giftorättsgodset, allt utöver giftorättsgods som fadern erhåller utgör arv och är således fruns kvarlåtenskap som dottern är berättigad att erhålla vid faderns frånfälle. Det får effekten av att dottern kommer ur faderns kvarlåtenskap erhålla en kvotdel som motsvarar mammans kvarlåtenskap (allt utöver vad pappan erhållit genom bodelning). Den kvarlåtenskap som återstår därefter delar ni lika sinsemellan.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (470)
2021-11-29 Kan förälder göra sina barn arvslösa genom gåva till bara ett av barnen?
2021-11-17 Är ett särkullbarn arvsberättigat?
2021-11-14 Vad händer med barnens arv när en förälder gifter om sig?
2021-10-30 Hur kan en bröstarvinges rätt till arv tillvaratas?

Alla besvarade frågor (97626)