Hur registreras en makes förvärv av en bil efter en makas bortgång

FRÅGA
Hustrun avliden.Bilen registrerad på henne.Maken ärver bilen.Hur registreras detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När en person avlider uppstår ett dödsbo som är en juridisk person. Dödsboet förvaltas i första hand av arvingarna men kan också förvaltas av en boutredningsman på begäran av arvingarna. Vid personens bortgång ska en bouppteckning upprättas med dödsboets samtliga tillgångar och skulder i enlighet med Ärvdabalkens 20 kapitel.

En efterlevande make ärver normalt sätt sin maka med så kallad fri förfoganderätt, vilket innebär att maken får disponera fritt över den ärvda egendomen men får däremot inte testamentera bort den ärvda egendomen, se Ärvdabalken 3:2.

Den efterlevande maken ärver därmed boets tillgångar före gemensamma bröstarvingar, inklusive exempelvis en bil. Särkullbarn har däremot som huvudregel rätt att få ut sitt arv direkt, enligt Ärvdabalken 3:1.

När en person, som i ditt fall, ärver en bil behöver ett ägarskifte registreras hos transportstyrelsen. Det kan göras av dödsboet via transportsstyrelsens hemsida som du finner här

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om någonting var oklart i mitt svar eller om du behöver förtydliga något i din fråga kan du nå mig på emil.forssell@gmail.com

Vänligen

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1123)
2021-11-27 Var kan en bouppteckning hållas?
2021-11-22 Måste jag närvara vid bouppteckningen?
2021-11-16 Ska skulder som betalas samma dag som dödsdagen tas upp i bouppteckningen?
2021-11-16 Vilka ska ingå i bouppteckningen?

Alla besvarade frågor (97338)