Hur registreras en makes förvärv av en bil efter en makas bortgång

Hustrun avliden.

Bilen registrerad på henne.

Maken ärver bilen.

Hur registreras detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När en person avlider uppstår ett dödsbo som är en juridisk person. Dödsboet förvaltas i första hand av arvingarna men kan också förvaltas av en boutredningsman på begäran av arvingarna. Vid personens bortgång ska en bouppteckning upprättas med dödsboets samtliga tillgångar och skulder i enlighet med Ärvdabalkens 20 kapitel.

En efterlevande make ärver normalt sätt sin maka med så kallad fri förfoganderätt, vilket innebär att maken får disponera fritt över den ärvda egendomen men får däremot inte testamentera bort den ärvda egendomen, se Ärvdabalken 3:2.

Den efterlevande maken ärver därmed boets tillgångar före gemensamma bröstarvingar, inklusive exempelvis en bil. Särkullbarn har däremot som huvudregel rätt att få ut sitt arv direkt, enligt Ärvdabalken 3:1.

När en person, som i ditt fall, ärver en bil behöver ett ägarskifte registreras hos transportstyrelsen. Det kan göras av dödsboet via transportsstyrelsens hemsida som du finner här

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om någonting var oklart i mitt svar eller om du behöver förtydliga något i din fråga kan du nå mig på emil.forssell@gmail.com

Vänligen


Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000