Hur rangordnar jag rättskällor?

Rangordna rättskällor i fallande ordning.

Kommunallag (2017:725)

Förordning (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan

Tryckfrihetsförordning (1949:105)

Skolförordning (2011:185)

Hur kan man tänka här och vad finns det för vägar att gå för hitta vilka rättskällor som väger tyngst.

Vet ju att Författningar(lagar och förordningar) kommer först, sen förarbeten, propositioner, rättspraxis... men TF är ju en grundlag, Kommunallagen en lag och de två andra är ju båda förordningar? hur man skilja dem åt förutom grundlagen som bör komma överst?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När man ska rangordna rättskällor så finns det några grundprinciper att tänka på. Till exempel att en högre författning har företräde framför en lägre. Det innebär att till exempel en grundlag är högst i rangordningen, medan vanlig lag kommer efter, sedan förordningar och efter det föreskrifter och sist allmänna råd. Ordet författning är ett samlingsord för alla olika varianter av regler som jag ovan beskrivit, lag, förordning osv.

Utöver det så har en speciallag företräde framför en allmän lag. Det innebär att en lag som speciellt reglerar ett visst område har företräde före en lag som har mer allmänna regler kring det området. Ett bra exempel är konsumentköplagen och köplagen. Där har konsumentköplagen företräde framför köplagen i en situation där en konsument (kund) köper något av en näringsidkare (t.ex. en butik). Det beror på att konsumentköplagen speciellt reglerar köp mellan näringsidkare och konsument medan köplagen allmänt reglerar köp, till exempel mellan två privatpersoner eller mellan två näringsidkare.

Sedan finns det även en regel om att den senast utfärdade regeln har företräde framför den äldre regeln. Vilket då innebär att finns det en nyare regel kring situationen så gäller den före den äldre regeln kring samma situation.

Efter alla författningar så kommer sedan förarbeten i rangordningen och efter det doktrin.

I din fråga har du nämnt en grundlag, en vanlig lag och två förordningar. Därav skulle jag enligt den rådande rättskällehierarkin rangordna dessa i följande ordning:

1.Tryckfrihetsförordning (1949:105)2.Kommunallag (2017:725)3.Förordning (SKOLFS2011:144) om läroplan för gymnasieskolan och Skolförordning (2011:185)

Det är dock viktigt att veta att rangordningen på rättskällorna är omdiskuterad och det är inte alltid solklart hur man ska rangordna dem. Så det går att göra djupare kritiska analyser kring vissa rangordningar inom rättskälleläran. Om du vill läsa på mer om rättskällelära så finns det en bok som kallas "Finna rätt" som behandlar ämnet djupgående.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Elin EnglundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”