Hur räknas förskott på arv?

2019-02-27 i Förskott på arv
FRÅGA
Hur räknas förskott på arv? Om min mamma under flera år gett min bror 20.000kr i månaden, kan det räknas som förskott på arv?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar reglerna i 6 kap ärvdabalken (ÄB). Både du och din bror är bröstarvingar till din mamma (2 kap 1 § ÄB). Lagen utgår från att en gåva till en bröstarvinge är ett förskott. Om en gåva ges till en bröstarvinge utan några särskilda villkor, ska gåvan vid arvskiftet avräknas som förskott på arv (6 kap 1 § första stycket ÄB). Avräkningen ska ske med gåvans värde vid mottagandet (6 kap 3 § ÄB).

Om din mamma under flera år gett din bror 20 000 kr i månaden utan att ställa några särskilda villkor för gåvorna (t.ex. att avräkning inte ska ske), är utgångspunkten att det totala beloppet av gåvorna vid arvskiftet ska avräknas som förskott på arv (6 kap 1 § ÄB).

Hur räknas förskott på arv

Situation 1: Förskottet går att räkna av i sin helhet

Gåvans värde vid gåvotillfället läggs till kvarlåtenskapen efter din mamma (6 kap 3 § och 6 kap 5 § ÄB). Det belopp som uppstår delas mellan dig och din bror, som erhåller lika stora lotter. Din bror har dock redan fått ett visst belopp genom gåvorna om 20 000 kr per månad, varför hans lott minskas med gåvornas sammanlagda storlek.

Situation 2: Förskottet går inte att räkna av i sin helhet

Gåvans värde vid gåvotillfället läggs till kvarlåtenskapen efter din mamma (6 kap 3 § och 6 kap 5 § ÄB). Det belopp som uppstår delas mellan dig och din bror, som erhåller lika stora lotter. Om era respektive lotter överstiger det faktiska belopp som finns i dödsboet (kvarlåtenskapen), ska avräkning på din brors lott ske för det som går att räkna av. Någon återbäringsskyldighet för din bror föreligger inte (6 kap 4 § ÄB). Det som finns i boet ska du sedan själv erhålla.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1123)
2020-08-03 Kan jag få ut mitt arv i förskott?
2020-08-01 Vad gäller vid förskott på arv? Kan mina släktingar kräva pengar för en gåva jag mottagit?
2020-07-31 Förskott på arv och vilket värde på gåvan ska användas?
2020-07-29 Vad utgör förskott på arv?

Alla besvarade frågor (82580)