Hur räknas den totala anställningstiden för personal vid företagsövergång?

2018-10-18 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hur räknas den totala anställningstiden för personal som följer med till det nya bolaget (som har nytt org# men identisk verksamhet som tidigare) när en inkråmsaffär görs?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Övergång av verksamhet

För att besvara din fråga måste vi se över huruvida affären utgör övergång av verksamhet enligt 6 b § lagen om anställningsskydd, LAS. Förutsättningarna för att en företagsövergång ska ansetts ha skett är att det är frågan om ett företag, en verksamhet eller en del av verksamhet som övergår. En helhetsbedömning av sju kriterier fäller utslaget (se AD 1995 nr 163). Då det framgår av frågan att identitet i verksamhet föreligger, presumerar jag att en företagsövergång faktiskt skett, utan att närmare gå in på kriterierna eftersom att tillräcklig information för att göra en sådan bedömning saknas.

Vid övergång av verksamhet övergår de rättigheter och skyldigheter som på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten övergången. Personalen övergår till den nye arbetsgivaren såvida arbetstagaren inte motsätter sig detta enligt 6 b § fjärde stycket LAS. Frågor om lön, semester och andra villkor övergår till den nya arbetsgivaren.

Hur räknas den totala anställningstiden?

Det framgår av 3 § första stycket 2 p. LAS att arbetstagare får tillgodoräkna sig anställningstid hos den tidigare arbetsgivaren vid företagsövergång när man beräknar anställningstid hos den senare arbetsgivaren. Detta beror på att det är fråga om samma anställningsavtal, då rättigheter och skyldigheter övergår till den senare arbetsgivaren. 3 § LAS tillämpas när man beräknar anställningstid enligt de paragrafer som räknas upp i paragrafen. Alla dagar då arbetstagaren varit anställd ska sammanräknas, trots ledighet, uppsägningstid eller liknande, enligt huvudprincipen.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Michella Lina Said
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll