Hur räknas arvet ut om en arvinge fått ett förskott?

2021-01-23 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Min mor äger ett hus utomlands. Vi är fyra syskon. Jag är den enda som är intresserad av huset och också har investerat i det tidigare (alltså betalat reparationer etc). Om min mamma skulle vilja ge mig huset innan hon dör (ärva i förskott som en gåva) vad gäller i relation till mina syskon?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om din mamma ger huset till dig som en gåva och ni inte skriver in några andra villkor, kommer huset att ses som ett förskott på arvet precis som du skriver, 6:1 ärvdabalken. Detta innebär om dina föräldrar är skilda eller din pappa gått bort, att när din mamma dör kommer ni fyra syskon att dela på hennes arv som bröstarvingar, 2:1 jämte 3:1 1 st ÄB.

Då kommer husets värde tillföras det värde som hennes totala tillgångar uppgår till när hon avlider. För att på ett tydligare sätt kunna redogöra hur arvet fördelas om din mamma går bort och du fått huset som förskott har jag gjort följande exempel nedan då jag tror det är lättare att förstå med ett konkret exempel än om jag endast beskriver med ord.

Exempel: Om din mamma avlider och ni är 4 barn (A,B,C, D). Dödsboet har ett värde på 8 000 000 kr när din mamma avlider. Innan dess har du fått huset i gåva som hade ett värde på 2 000 000 kr när du mottog gåvan, 6:3 ÄB. Som utgångspunkt bortsett från gåvan skulle ni få dela på den 8 000 000/4 dvs 2 000 000 kr/var.

Har dock du som syskon A fått en förskott på arvet genom att fastigheten ska boets värde ökas med förskottets värde, 6:5 ÄB. Dvs i detta fall 2 000 000, så istället får ni 10 000 000 att dela på dvs 10 000 000 kr/4 à 2 500 000 kr /var. Ni syskon ska vardera få 2 500 000.

Eftersom du (A) redan fått ut ett förskott på 2 000 000 kr så kommer detta att avräknas på din arvslott, 7:2 ÄB. När din mamma gått bort kommer du att ha rätt till tillgångar värda 500 000 kr till på din arvslott utöver den fastighet du mottagit. Dina syskon kommer alltså att få tillgångar för ett värde av 2 500 000kr, av de tillgångar som finns kvar att dela på. Du kommer ha rätt till tillgångar för ett värde av 500 000 kr av de tillgångar som finns vid din mammas död, då du redan fått ett avräknas värde på 2 000 000 genom huset.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jessica Sarhede
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?