Hur räknar vi ut laglotten? Hur fördelas arvet? Har vi rätt till efterarv efter vår styvfar?

Hej

Jag har fått olika svar på min fråga och detta förbryllar mig. Jag vet dock att arvsrätten är oerhört komplicerad.

Bakgrund:

Vår mamma har gått bort och efterlämnat mig och min bror, vår styvfar och deras gemensamma dotter.

Det finns ett inbördes testamente där det står: ” all kvarlåtenskap ska tillfalla den efterlevande maken med fri förfoganderätt. Efter bådas frånfälle ska all kvarlåtenskap tillfalla deras gemensamma barn med full äganderätt.”

Därvid har jag och min bror som är särkullbarn endast att kräva vår laglott vilket vi begärt.

Men hur räknar vi ut laglotten? Hur fördelas arvet? Har vi rätt till efterarv efter vår styvfar?

Min mors och styvfars gemensamma giftorättsgods uppgår till drygt 2 800 000 kronor. Bouppteckningen är klar.

Det är alltså dessa 2 800 000 som ska fördelas, men hur mycket ärver min bror och jag? Vi ska göra arvsskiftet själva hade vi tänkt, menvi får kanske tänka om.

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv och laglott finns i Ärvdabalken (ÄB). Bouppteckningen ligger till grund för bodelningen mellan er bortgångna mor och er styvfar. Normalt delas giftorättsgodset lika mellan makarna vilket betyder att hälften tillfaller er mor och utgör kvarlåtenskapen efter henne, på 1 400 000 kronor. Det är detta som ska fördelas mellan hennes arvingar.

Er laglott utgör hälften av er arvslott, alltså 1/6 var av kvarlåtenskapen
Trots testamentet har du och din bror precis som du själv säger rätt att kräva er laglott, denna kan ni begära ut direkt. Laglotten utgör hälften av er legala arvslott. (ÄB 7 kap. 1 §) Hade inget testamente funnits hade du, din bror och den gemensamma dottern tilldelats 1/3 var av er mammas kvarlåtenskap på er arvslott. (ÄB 2 kap. 1 §) Detta betyder att er laglott utgör 1/6 var av kvarlåtenskapen. Begär du och din bror direkt ut er laglott, så ska ni alltså få 233 333 kronor var. Detta är hela arvet ni två har rätt till och ni får inte ut något mer när er styvfar gått bort.

Den gemensamma dottern har rätt till resterande 4/6 av kvarlåtenskapen efter er mor i enlighet med testamentet och hela kvarlåtenskapen efter er styvfar (förutsatt att han inte har fler barn).

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova AnderssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”