Hur beräknar man en bostadsrätts andel i bostadsrättsföreningens inre reperationsfond?

Hur räknar man ut andelen i reparationsfonden i en bostadsrättsförening ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag att utgå från att det är den inre reparationsfonden som du undrar över, dvs. den reparationsfond som som är knuten till varje enskild bostadsrätt och kan användas för att bekosta renoveringar av bostadsrätten.

När det gäller att räkna ut bostadsrättens andel i den totala reparationsfonden så använder man sig av begreppet andelstal, vilket förenklat kan beskrivas som den procentuella andel som en bostadsrätt har i bostadsrättsföreningen. Förutom att beräkna andelen i reparationsfonden så används bostadsrättens andelstal även för annat, däribland framförallt för att ta reda på hur mycket lägenheten ska betala i årsavgift.

Det finns inga lagregler som reglerar hur andelstalet ska fastställas. Utgångspunkten är som sagt att dividera bostadsrättens insats med föreningens totala insatser så att andelstalet ska motsvara andelen i föreningen. Här tar man t.ex. hänsyn till marknadsvärde genom att titta på faktorer såsom lägenhetens storlek, läge, våning m.m. Ibland kan dock andelstalet vara högre eller lägre än den faktiska andelen i föreningen. Det kan t.ex. vara så att en bostadsrättsförening har investerat i en viss lägenhet genom att bygga balkong. Detta kan i sin tur komma att innebära kostnader för föreningen i framtiden, varför föreningen vill höja årsavgiften och därmed även höjer andelstalet.

Andelstalen beslutas om av styrelsen när föreningen bildas och bör finnas skriftligt dokumenterade. Det går även att ändra andelstalen men av bostadsrättslagen framgår att ett beslut om att ändra andelstalen måste fattas av föreningsstämman (9 kap. 16 § bostadsrättslagen).

Sammanfattningsvis så kan det variera hur en bostadsrätts andel av den inre reparationsfonden beräknas eftersom det regleras av bostadsrättsföreningen själv. Jag råder dig därför att ta kontakt med styrelsen i den bostadsrättsförening som det gäller och be dem redogöra för hur andelen beräknas, alternativt att du själv försöker få tag på föreningens stadgar. 

Jag hoppas att du känner dig nöjd med svaret på din fråga! Om fler frågor skulle dyka upp är du alltid välkommen att åter höra av dig till oss.

Hälsningar,

Aileen PotterRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000