Hur räknar man ut dröjsmålsränta?

2020-01-08 i Dröjsmålsränta
FRÅGA
Hej jag undrar hur får jag fram ränta på 831.871 enligt paragraf 3 och 6 från och med 12/4-19 fram till nu dagen datum? Hälsningar Annelie
SVAR

Hej! Vad kul att du använder sig av Lawline.

Jag har uppfattat din fråga som att du vill ha hjälp med att räkna ut ränta på det givna beloppet i frågan. Tolkningen jag har gjort är att det rör sig om en fordran med ett satt betalningsdatum, den 12/4 2019. Jag ser också att du skickade in frågan i december 2019, och detta kommer jag att använda mig av vad gäller min uträkning. Precis som du själv skrivit utgår dröjsmålsränta för sådana fordringar från och med datumet som fordran faller till betalning, vilket du hittar i 3 § räntelagen.

Dröjsmålsränta räknas ut på det sätt att man tar den rådande referensräntan och lägger till 8 procentenheter. Detta hittar du i den 6 § samma lag. Referensräntan bestäms för nytt kalenderhalvår av Riksbanken och att så är fallet kan du se i 9 § samma lag. Det ska alltså fattas beslut om referensräntan varje januari samt varje juli varje år. Referensräntan under 2019 mellan januari-juni låg på -0.5 % och från juli-december låg referensräntan på 0.00 %, vilket du kan läsa om på Riksbankens hemsida.

Vad detta innebär för ditt fall är att man kommer att behöva göra två uträkningar. En av gäller de månader som faller mellan januari-juli och en vad gäller de månader som faller mellan juli-december. Vad som är viktigt att komma ihåg vid beräkningarna är att 8 procentenheter ska läggas till vid uträkningen samt att det belopp man får fram måste delas på 6, eftersom det kommer motsvara en summa för hela 6 månadsperioden. Låt mig försöka göra det enklare att förstå genom att göra en uppställning och uträkning nedan:

Period 1, januari-juni 2019:

-0.5 % + 8 % = 7.5 % - detta är dröjsmålsräntan på 6 månader.
7.5 % x 831 871 kr = ca 62 390 kr
Detta måste du alltså dela med 6, eftersom du vill veta vad fordran + ränta hamnar på för en månad.
62 390 kr / 6 månader = ca 10 398 kr.

Denna summa ska man alltså betala varje månad mellan januari-juni som man är i dröjsmål. Du skriver att fordran föll till betalning den 12/4, vilket är april månad. Detta innebär att för månaderna april, maj och juni ska det betalas 10 398 kr i månaden fram tills juni, eller till dess betalning sker.

Period 1, juli-december 2019:

0.0% + 8 % = 8 % - detta är dröjsmålsräntan för 6 månader.
8 % x 831 871 kr = ca 66 550 kr.
Detta ska också delas på 6, eftersom man ska veta vad en månad blir.
66 550 / 6 = ca 11 092 kr.
För varje månad mellan juli fram tills december 2019 som fordran inte har betalats ska personen betala 11 092 kr i dröjsmålsränta.

En sammanfattning av detta blir att om en fordran, som skulle betalats i april 2019, inte betalas förrän i december 2019, har personen en skyldighet att betala dröjsmålsränta för månaderna mellan april-december. Detta kommer utgöra en total summa, baserat på 3 månader från period 1 ovan och 5 månader från period 2, på 31 194 + 55 460 = 86 654 kr i dröjsmålsränta.

Jag hoppas detta har gett dig den hjälpen du behövde! Om du behöver det kan du alltid ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Ha en fortsatt bra vecka!

Mvh

Ebba Alkehag
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Dröjsmålsränta (88)
2020-11-10 Får ett företag ta ut dröjsmålsränta utan ett framställt betalningskrav?
2020-11-03 Får SEB kräva ränta för en gammal skuld?
2020-08-16 Högre dröjsmålsränta vid betalningskravet
2020-07-20 Från när räknas ränta på skadestånd pga brott och hur beräknas den?

Alla besvarade frågor (86486)