Hur räknar man fram efterarv och hur stor andel blir laglotten?

Min man sedan 30 år har avlidit. Han har 2 barn och jag har 1 barn, inga gemensamma. Vi hade skrivit testamente att den som överlever den andra skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap. Efter bådas död ska allt delas lika till våra 3 barn. Hans barn godkänner inte detta utan vill ha ut sin laglott. Deras mor avled 1985 och i den bouppteckningen var boets tillgångarca 4000kr. Fanns en taxerad fastighet på 360000kr. Hur räknar man fram ev efterarv från bouppteckning 1985? Hur stor andel blir deras laglott? Bör nytt testamente upprättas efter mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om vad som gäller när en make/maka avlider och om arv och testamente finns i Äktenskapsbalken (ÄktB) och Ärvdabalken (ÄB).

1. Din mans barn ska få efterarvet efter deras mor
Innan en bodelning görs mellan dig och din man och hans arv fördelas ska hans barn få ut efterarvet från deras mor (ÄB 3 kap. 6 §). Vad jag förstår det fanns 4 000 kr som tillgångar i boet och en fastighet tax taxerad 360 000 kr när modern avled. Detta bör ha delats lika mellan din man och hans före detta fru vid hennes bortgång och arvet efter sin mans fru/barnens mor ska därför vara hälften av din mans tillgångar. Hälften av allt din man ägde ska alltså hans två barn få i efterarv efter deras mor. De delar lika på denna egendom (ÄB 2 kap. 1 §).

2. Din mans resterande egendom och din egendom ska delas upp lika mellan er
I nästa steg ska en bodelning göras mellan dig och din man där er egendom delas upp mellan er (ÄktB 9 kap. 1 §). Här ska din mans resterande egendom som inte är efterarvet från hans före detta fru ingå och all din egendom. Detta förutsätter dock att ni inte har någon s.k. enskild egendom. Att egendom är enskild innebär att den undantagits bodelning genom t.ex. ett äktenskapsförord. Egendomen läggs ihop och delas lika mellan er, 1/2 var (ÄktB 11 kap. 3 §). Din halva blir din egendom och din mans halva blir hans kvarlåtenskap/arvet efter honom.

3. Din mans barn ska få sin laglott
Därefter ska din mans barn få ut laglotten för arvet från deras far (ÄB 7 kap. 1 §). Laglotten motsvarar hälften av arvet. Arvet är som nämnt din mans halva i bodelningen och laglotten blir hälften av detta. Din mans barn delar även lika på detta och får alltså 1/8 var av hans kvarlåtenskap.

4. Du ärver resten av din mans egendom enligt testamentet
När din mans barn både fått efterarvet från deras mor och deras laglott från deras far ska du få resten av arvet efter honom i enlighet med testamentet. Du ärver egendomen med fri förfoganderätt, vilket innebär att du får använda egendomen som du vill men inte testamentera bort den.

Exempel
Låt oss säga att din man vid hans bortgång hade egendom med ett totalt värde av 500 000 kr.
- Din mans barn får hälften av detta, 125 000 kr var, som efterarv från deras mor.
- Resterande 250 000 kr ska ingå i bodelningen tillsammans med din egendom.

Låt säga att även du har egendom värd 500 000 kr.
- Tillsammans med din mans egendom finns egendom värd 750 000 kr.
- Du och din man får hälften var i bodelningen, d.v.s. 375 000 kr var.
- Din mans barn delar lika på hälften av hans del som laglott, vilket blir 93 750 kr var.
- Du ärver resterande av din mans kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, d.v.s. 187 500 kr. (Totalt får du alltså 375 000 kr + 187 500 kr.)

Sammanfattning
Din mans barn ska tillsammans få hälften av hans egendom som efterarv från deras mor. Den andra halvan ingår i bodelningen mellan dig och din man tillsammans med all din egendom. Egendomen läggs samman och ni får hälften var. Din mans halva är arvet efter honom och hans två barn delar lika på hälften av detta som laglott. Den andra halvan av hans arv ärver du som maka med fri förfoganderätt.

Nytt testamente?
Med tanke på att din mans barn inte godkände vad du och din man skrivit i ert gemensamma testamente kan det vara en bra idé för dig att upprätta ett nytt testamente för att det ändå ska bli någorlunda rättvist mellan barnen om du fortfarande vill det.

Ett alternativ för en rättvis fördelning av arvet efter dig mellan alla tre barn är att ditt eget barn först får ut en del motsvarande vad din mans barn redan fått ut, alltså den halva av din mans arv de fått dela på som laglott. Detta bör motsvara 1/6 av den sammanlagda egendom du nu fått i arv från din man och från bodelningen. Resterande kan sedan fördelas lika mellan alla tre barn. Hur mycket detta blir i kronor beror ju på hur stora tillgångar du har vid din bortgång. Jag tror dock att det ändå blir mest rättvist att räkna i andelar på detta sätt, då din egendom ju både kan öka och minska innan du avlider.

Vill du ha hjälp med att upprätta ett nytt testamente är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawlines juristbyrå.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Tova AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000