Hur räknar jag ut ränta enligt 6 § räntelagen?

2019-10-16 i Dröjsmålsränta
FRÅGA
Jag ska betala ett skadestånd på 5000 kr + ränta enl 6 paragrafen räntelagen. Perioden 190420-191017. Hur mycket är räntan och hur räknar jag ut summan?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Beräkning av räntesats och ränta

Räntesatsen enligt 6 § räntelagen motsvarar referensräntan enligt 9 § räntelagen med ett tillägg av åtta procentenheter. Referensräntan bestäms av Riksbanken för varje kalenderhalvår. Under perioden 2019-01-01 till 2019-06-30 var referensrätan -0,5 %. Sedan 2019-07-01 är referensräntan istället 0 %. Räntan beräknas per år.

För att räkna ut hur mycket räntan är för en viss period får således följande formel användas:
ränta = summan ränta ska betalas på * räntesatsen * (antal dagar/365).

Uträkning i ditt fall

Räntesatsen för de första 72 dagarna (2019-04-20 till 2019-06-30) är 7,5 % (-0,5 + 8) medan räntesatsen för de följande 109 dagarna (2019-07-01 till 2019-10-17) är 8 % (0 + 8).

Detta innebär att du ska betala ränta enligt följande:

5 000 kr * 0,075 * (72/365) = 73,97 kr
+
5 000 kr * 0,08 * (109/365) = 119,45 kr
= 193 kr (efter öresavrundning enligt 2 § lagen om avrundning av vissa öresbelopp)

Det totala beloppet du ska betala är alltså 5 193 kr (varav 193 kr är ränta enligt 6 § räntelagen).

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Dröjsmålsränta (80)
2020-02-18 Dröjsmålsränta Beräkning
2020-01-08 Hur räknar man ut dröjsmålsränta?
2019-12-21 Har CSN rätt att ta ut påminnelseavgift på 450kr?
2019-12-13 Hur beräknar man ränta enligt 6 § Räntelagen?

Alla besvarade frågor (77193)