Hur räknar jag ut min arvsrätt?

Jag har en halvsyster på min mors sida. Min mor var gift med min far. För 10 år sedan dog min far och vi lät min mor ha orubbat bo. I år dog min mor. Hur räknar jag ut min arvsrätt? Tack vare fonder mm har det vid min mors bortgång blivit en högre summa vid min mors bouppteckning än vid min fars.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga.

Mitt svar kommer utgå från att det inte finns något testamente upprättat varken efter din mor eller far.

Bodelning vid ena makens död

När ena maken dör så görs en bodelning (23 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken). Bodelningen sker enligt reglerna i äktenskapsbalken. Makarnas giftorättsgods läggs då ihop och delas lika sinsemellan. Till giftorättsgods hör allt som inte utgör enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Enskild egendom undantas dock och ingår inte vid bodelningen (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Eftersom du valde att vänta med att ta ut ditt arv från din pappa har du rätt till efterarv.

Beräkning av arv

För att beräkna hur mycket man har rätt i efterarv använder man sig av kvotdelar. Kvotdelen beräknas genom att man räknar ut hur stor del av den efterlevande makens totala egendom kvarlåtenskapen utgör (3 kap. 2 § ärvdabalken). Jag ger nedan ett exempel på hur man räknar ut detta. I exemplet har jag inte med någon enskild egendom, utan bara utgått ifrån att dina föräldrar hade giftorättsgods.

Om det vid din fars bortgång fanns giftorättsgods till ett värde av 1 000 000 kronor delade dina föräldrar lika på detta vid bodelningen. Du skulle då ha rätt till 500 000 efter din far i arv. Du valde dock att vänta med att ta ut detta. Kvotdelen beräknas då genom att man tar den delen du har avstått från, delat på vad den efterlevande erhöll. Eftersom din mor fick 500 000 genom bodelningen + 500 000 efter din far så utgör din kvotdel 500 000/1 000 000 = 1/2. Din kvotdel utgör därför 50%. Du har därför rätt till 50% i efterarv från din far i den månen all egendom utgjort giftorättsgods vid bodelningen. Att värdet av egendomen har ökat resulterar bara i att du har rätt till ett högre värde, då din andel är densamma. På samma sätt skulle du har fått ut en lägre summa i den mån värdet på egendomen hade minskat under din moders förvaltning. Utöver detta har du även rätt till arv från din mor till följd av hennes bortgång.

Vad gäller barn till arvlåtare så tar dessa lika lott (2 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken). Du har därför rätt till hälften från din mor + efterarv från din far.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp från dig. Vill du ha mer hjälp eller har en annan fundering är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga.

Vänliga hälsningar,

Madelen HenrikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”