Hur påverkas turordningsreglerna vid en arbetsbristsituation, om jag går ur mitt fackförbund?

2021-02-14 i Fackförening
FRÅGA
Hej jag undrar om jag funderar på att gå ur facket , vad gäller om det blir arbetsbrist på företaget ?gäller tur ordnings reglerna även mig ? företaget är väldigt stort och jag har ungefär 25 personer som har blivit anställda efter mig
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om turordningsreglerna fortfarande vid en arbetsbristsituation, även om du inte skulle vara med i facket när detta inträffar.

För att besvara din fråga kommer jag förklara vilka regler som är aktuella, för att sedan applicera dem på din situation. I slutet av mitt svar kommer jag skriva med en sammanfattning samt råd om hur du kan ta din fråga vidare.

Arbetsbrist och turordningsregler
Regler för arbetsbrist och turordning finns i lagen om anställningsskydd (LAS) samt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Att en arbetstagare är medlem i ett fackförbund eller inte har egentligen ingen betydelse för turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Det som får betydelse är om arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal med ett fackförbund. Genom ett kollektivavtal kan en arbetsgivare tillsammans med ett fackförbund avtala om annat än de turordningsregler som står i LAS (2 § 3 stycket LAS tillsammans med 22 § LAS).

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal som sluts mellan arbetsgivaren och fackförbund (23 § MBL).Ett kollektivavtal gäller i första hand för de arbetstagare som är med i det fackförbund som arbetsgivaren slutit avtalet med. En arbetsgivare ska dock även tillämpa kollektivavtal på övriga medarbetare som inte står under fackförbundet, eller som har gått ur fackförbundet, för att undvika ett eventuellt skadestånd (26 § och 54 § MBL).

Om det inte finns något kollektivavtal, gäller de turordningsregler som finns i LAS. Då är det den medarbetare med längst anställningstid som har företräde, och vid lika anställningstid så ger högre ålder företräde (22 § 4 stycket LAS).

Vad som också bör nämnas är att rätten till företräde inte gäller för den som har fyllt 68 år (33b § LAS).

Sammanfattning och rekommendation
Att du väljer att gå ur ditt fackförbund kommer inte i sig att ha någon inverkan på turordningsreglerna. Det som får betydelse är om det finns ett kollektivavtal eller inte mellan din arbetsgivare och fackförbund. Genom kollektivavtalet kan nämligen arbetsgivaren och fackförbundet komma överens om andra turordningsregler än de som står i lag.

Om det inte finns ett kollektivavtal med andra turordningsregler, då blir de som står i LAS aktuella. Medarbetare med längre anställningstid får företräde till fortsatt anställning. Är det flera med lika anställningstid, får äldre medarbetare företräde framför yngre. Detta gäller dock inte för de medarbetare som fyllt 68 år, de har inte denna företrädesrätt.

Jag skulle råda dig att innan du går ur ditt fackförbund, att kontakta dem och höra om det finns något kollektivavtal som kan bli aktuellt om det skulle uppstå en arbetsbristsituation. Är säker på att de kan hjälpa dig med dina frågor om vad som gäller!

Jag hoppas jag har besvarat din fråga. Du är alltid välkommen till oss på Lawline om du har fler funderingar!

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?