Hur påverkas mitt giftorättsgods om min man ger sina barn förskott på deras arv?

2019-04-28 i Förskott på arv
FRÅGA
Min man vill ge en gåva till sina särkullsbarn (själv har jag inga barn). Om det blir i form av förskott på arv så förstår jag att jag behåller min halva giftorätt intakt vid hans död. Om inte så har min giftorätt minskat.Men vad händer vid eventuell skilsmässa? Spelar det någon roll om de pengarna som han vill skänka är förskott på arv eller minskar min giftorätt i vilket fall som helst?Om jag vill skydda min giftorätt måste jag ansöka om skilsmässan INNAN han ger gåvan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag har lite svårt för att förstå din fråga men i mitt svar utgår jag från att det du undrar är hur din giftorätt påverkas av att din man vill ge sina barn en gåva eller ett förskott på deras arv. För att kunna svara på din fråga kommer jag använda mig av äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).

Förskott på arv eller gåva?

Först och främst behöver vi fastställa om det handlar om en gåva eller ett förskott på arv eftersom dessa kommer att hanteras olika i en framtida bodelning. Det råder en presumtion om att din man ger sina barn ett förskott på sina arv. Om han inte vill att det ska räknas som sådant behöver detta framgå tydligt, t.ex. genom ett gåvobrev. Gåvobrevet skulle då alltså klargöra att det handlar om just en gåva och inte ett förskott på deras arv (ÄB 6 kap. 1 §). I din fråga så ger du inga närmre detaljer kring detta så i fortsättningen utgår jag från att det handlar om ett förskott på barnens arv.

Hur ska bodelningen gå till?

Av din fråga så verkar du förstå ungefär hur en bodelning går till så jag kommer inte gå in närmre på allmänna detaljer kring det. Däremot så vill jag förklara hur bodelningen kan påverkas när din man eventuellt har gett ett förskott på barnens arv.

Om det skulle handla om en gåva, alltså att din man har gett barnen någonting och det tydligt framgår att det handlar om just en gåva så ska denna inte räknas med i bodelningen. Eftersom jag utgår från att det istället handlar om ett förskott så ska detta räknas med i bodelningen. Förskottet läggs då till som ett fiktivt belopp och kvarlåtenskapen räknas ut efter det. Beräkningen görs då som om förskottet inte givits (ÄB 6 kap. 5 §). Detta gäller dock bara om din man gett ett förskott ifrån giftorättsgods (ÄktB 11 kap. 5 §). Det betyder alltså att om han ger barnen något ifrån sin enskilda egendom så behöver detta inte tas med i bodelningen och det skulle inte påverka dig vilket som då det endast är giftorättsgodset som delas i en bodelning (ÄktB 10 kap. 1 §). Oavsett om din man ger sina barn ett förskott från giftorättsgods eller enskild egendom så borde det alltså inte påverka ditt giftorättsgods vid en eventuell bodelning.

Förutom det så vill jag säga att jag inte tror att det spelar någon roll om bodelningen görs för att din man går bort eller för att ni skiljer er (ÄktB 9 kap. 1 §). En bodelning görs vanligtvis i vilket fall som helst.

Sammanfattningsvis

Om din man gett sina barn ett förskott på deras arv av giftorättsgods ska alltså värdet av detta förskott tas med som ett fiktivt belopp i bodelningen. Detta borde innebära att din giftorätt inte påverkas.

Om jag inte har förstått din fråga ordentligt eller om du har fler funderingar får du gärna återkomma. Du kan också ringa till Lawlines telefontjänst. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Allt gott!

Mimmi Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1073)
2020-02-11 Kan förskott på arv räknas som enskild egendom?
2020-02-11 Förskott på arv
2020-02-06 Fastighetsgåva som förskott på arv
2020-02-04 Kan försäljning av en fastighet till bröstarvinge räknas som förskott på arv?

Alla besvarade frågor (77173)