Hur påverkas mitt framtida arv när jag mottagit del av en bostadsrätt som gåva?

2016-11-26 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Jag har fått 45 % av min pappas bostadsrätt. Resterande del tillhör min pappa. Hur ser det ut med arv då jag har en halvsyster med samma pappa?
SVAR

Hej!

Först och främst tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Din fråga är av arvsrättlig karaktär, vilket aktualiserar reglerna i ärvdabalken (ÄB).

Då du och din syster är er gemensamma pappas bröstarvingar så är utgångspunkten att ni ärver allt den dagen han går bort (3 kap. 1 § ÄB). Finns det en efterlevande maka eller ett testamente så förändrar det naturligtvis läget men då du inte lämnat några uppgifter i den riktningen lägger jag de aspekterna åt sidan. Återkom gärna i kommentatorsfältet med ytterligare information om du vill att jag tar hänsyn till andra omständigheter.

Vad gäller gåvor som mottagits av en bröstarvinge innan föräldern avlider så är utgångspunkten att det utgör förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Gåvogivaren kan dock enligt samma paragraf föreskriva att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Om så inte skett ska gåvans värde avräknas på bröstarvingens framtida arv.

För din del innebär regleringen att ditt arv ska minskas med värdet av den andel av bostadsrätten som du mottagit. Avräkning sker baserat på det värde som rådde vid gåvotidpunkten (6 kap. 3 § ÄB). Om avräkning inte kan ske fullt ut är du inte skyldig att ”lämna tillbaka” motsvarande del av bostadsrätten (6 kap. 4 § ÄB). I ett sådant scenario blir följaktligen ditt totala arv större än din systers.

Hoppas svaret är dig till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll