Hur påverkas min laglott av ett testamente som enbart föreskriver likvida medel?

2021-04-29 i Laglott
FRÅGA
Av tre syskon ska det ena ärva sin laglott enligt avlidna moderns testamente. Dessutom står i testamente att det syskonet enbart ska tilldelas likvida medel.Innebär det att enbart tillgångar i banl/fonder räknas till likvida medel? Menas det att värdet på bostadsrätt och lösöre inte ingår? då blir laglotten väldigt mycket mindre än 1/2 av arvslotten. MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som räknas till likvida medel samt hur detta förhåller sig till laglotten.

Allmänt

Likvida medel är ett samlingsbegrepp för kontanter samt pengar som finns på bankkonton. Gemensamt är att likvida medel antingen är eller snabbt kan omvandlas till kontanter, alltså direkt tillgängliga medel.

Regler om arv och testamente finns i Ärvdabalken (ÄB).

Laglotten (som är hälften av arvslotten, 7 kap 1 § ÄB) utgår från kvarlåtenskapen, dvs värdet på den avlidnes tillgångar som exempelvis en bostadsrätt, lösöre och likvida medel samt avräkning för betalning av skulder. Det som finns kvar är arvet som ska fördelas, och det är utifrån denna summa laglotten beräknas.

I ditt fall

I ert fall finns ett testamente, och då ska man sträva efter att uppfylla testatorns vilja 11 kap 1§ 1st ÄB. Testatorn vill i erat fall att ett syskon ska få sin laglott i likvida medel.

Om det finns tillräckligt med likvida medel i dödsboet som täcker din laglott kommer du få dessa i likvida medel.

Om det inte finns tillräckligt med likvida medel, kommer en del egendom få säljas av så de omvandlas till likvida medel och att du därefter får ut din laglott i likvida medel. Alternativt att de två övriga syskonen betalar mellanskillnaden, om de inte vill sälja av egendom.

Vänligen,

Nora Friberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (829)
2021-05-10 När ska talan om förstärkt laglottsskydd väckas när det finns efterlevande make?
2021-05-03 Är våra föräldrars gåva av fastighet giltig?
2021-04-29 Hur påverkas min laglott av ett testamente som enbart föreskriver likvida medel?
2021-04-24 Kan laglott ärvas med fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (92212)