Hur påverkas jag om ett syskon får ett förskott på arv?

2020-09-19 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej, min syster ska få ett förskott på arv på 100.000 kr av mina föräldrar. De kommer att låna upp dessa pengar på sitt hus. Kommer det lånet att dras av i en framtida bouppteckning? Blir det då rätt att jag påverkas av att boets kvarlåtenskap blir lägre pga denna skuld? Hur gör man detta mest rättvist?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förskott på arv
Det som dina föräldrar ger till din syster ska avräknas som förskott på arv om inget annat föreskrivits vid gåvans givande (6 kap. 1 § ärvdabalken). Avräkningen ska ske efter egendomens värde vid mottagandet, dvs. 100 000 kr (6 kap. 3 § ärvdabalken). Vid bestämmande av arvslotternas storlek ska kvarlåtenskapen ökas med förskottets värde (6 kap. 5 § ärvdabalken). Om din systers förskott skulle vara större än vad hon annars skulle fått i arvslott behöver hon dock inte återbära överskottet (6 kap. 4 § ärvdabalken).

Exempel:
1 000 000 (kvarlåtenskap) + 100 000 (förskott) = 1 100 000
1 100 000 / 2 = 550 000 (arvslott)

Din syster ska avräkna förskottet 550 000 - 100 000 = 450 000.
Din syster erhåller således 450 000 medan du erhåller 550 000.

Slutsats
Jag tolkar det som att dina föräldrar ska ta ett lån med sitt hus som säkerhet och sedan ge pengarna som förskott på arv. Skulden kommer räknas in i bouppteckningen såsom lån och därmed minska kvarlåtenskapen. Det dina föräldrar ger din syster ska sedan avräknas som förskott på arv vid arvskiftet. Regeln finns till för att göra det mer rättvist mellan arvlåtarens barn med tanken att föräldrar vill behandla sina barn lika.

Du påverkas alltså inte av gåvans givande så länge förskottet inte är större än din systers arvslott eftersom förskottet återförs vid beräkning av arvslotternas storlek. Dina föräldrar kan dock frångå avräkningsskyldigheten helt om de föreskriver annat i ett gåvobrev eller dylikt.

För ytterligare rådgivning rekommenderar jag er att kontakta vår juristbyrå.
Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1215)
2021-04-19 Vad kan man göra för att en gåva inte ska anses vara ett förskott på arv?
2021-04-12 Räknas aktier som förskott på arv och vilket värde räknas?
2021-04-11 Förskott på arv
2021-04-10 Presumtion om förskott av arv

Alla besvarade frågor (91363)