Hur påverkas jag av min makas/makes skulder, och kan Kronofogden utmäta min egendom och lön för hens skulder?

Hej

Jag har en fråga angående maka/makes skulder, när man är gift och bor ihop.

Vi säger att jag inte har några skulder, men maken har skulder och han hamnar i kronofogden, vad gäller det för den andras lön och tillgångar? det som hon har köpt själv till deras gemensamma hem: möbler, bil, tv, köksbord osv Kommer kronofogden ta alla möbler, bil trots att hon bevisar via kvitton och konto att hon har betalat dessa själv via sitt konto?

Hur blir det med min lön? kommer kronofogden dra pengar från min lön/konto trots att jag inte har några skulder själv?

(Glömde säga att äktenskapsförord finns, att var och en behåller sina tillgångar och skulder vid en skilsmässa. Men som jag har förstått så gäller den inte förrän skilsmässa sker) Tacksam för svar Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag uppfattar det som att du har några frågor kring en makars skulder. Jag tolkar det som att du har dessa delfrågor:
1. Vad händer om en maka/make har skulder och hamnar hos Kronofogden?
2. Vilken egendom kan Kronofogden utmäta, när endast ena maken/makan hamnar där?
3. Kan Kronofogden göra en löneutmätning hos den andra maken/makan som inte har egna skulder, för den skuldsatta makens/makans räkning?
4. Påverkar ett äktenskapsförord ovanstående funderingar?

De regler som är aktuella för dina funderingar återfinns i dels äktenskapsbalken (ÄktB), dels i utsökningsbalken (UB). Jag kommer gå igenom dessa regler och förklara vad de innebär, för att sedan använda dem för att besvara dina frågor. Jag kommer även skriva med en sammanfattning i slutet av mitt svar.

Vad händer om en maka/make har skulder, och som hamnar hos Kronofogden?
Makar ansvarar själva för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Det betyder att du inte kan bli personligt betalningsskyldig för din makes/makas skulder. Om din make/maka hamnar hos Kronofogden kan det dock indirekt uppstå undantag från detta.

Vilken egendom kan Kronofogden utmäta?
Kronofogden får utmäta lös egendom som framgår att den tillhör gäldenären (4 kap. 18 § UB). Det innebär att Kronofogden ska utmäta saker som tillhör den skuldsatta partnern. Den lösa egendomen anses tillhöra den skuldsatte om den skuldsatte har egendomen i sin besittning, och det inte kan göras sannolikt att egendomen samägs med den andre makan/maken eller att den tillhör någon annan (4 kap. 19 § UB). Det betyder att alla saker i hemmet anses tillhöra den skuldsatta som denna har hos sig. Men om det går att visa att ni äger vissa saker tillsammans, eller att dem endast tillhör dig, så anses dem inte tillhöra endast den skuldsatta, och kan därmed inte utmätas. Sådana bevis kan exempelvis kvitton, kontoutdrag eller registrering på vem som har köpt och äger egendomen.

Du nämner att det finns viss egendom som det finns kvitton på att, vad jag förstår, den skuldsatta partnern köpt. Det är då sådana saker som Kronofogden kan utmäta då ni kan bevisa att dessa är hens. Vad gäller bilar kan de även titta på vem som är registrerad som ägare.

För att Kronofogden inte ska utmäta saker som ni äger gemensamt, eller som du som inte är skuldsatt äger själv, behöver också detta kunna bevisas. Det kan då också vara genom olika kvitton, kontoutdrag, och eventuella ägarregistreringar. Går det inte att bevisa att något tillhör endast dig eller er båda tillsammans, så kan Kronofogden utmäta dessa ändå. Detta utgör därmed ett undantag från regeln att du inte kan bli personligt betalningsskyldig för din makas/makes skulder, då även dina saker kan bli utmätta om du inte kan bevisa att de är just dina.

Kan Kronofogden utföra löneutmätning hos den make/maka som inte är skuldsatt?
Som nämnt ovan så är det den skuldsattas egendom som Kronofogden kan utmäta, och en make svarar själv för sina skulder, så är det endast den skuldsattas lön som är föremål för utmätning. Men som gift har man oftast en gemensam ekonomi, vilket gör att ens makas/makes skulder ändå påverkar sin egen ekonomi. Då din lön är en del av gemensamma hushållets ekonomi, kan denna därför vara med vid beräkning av det belopp som kommer utmätas av din makas/makes lön.

Kan ett äktenskapsförord påverka skulderna och Kronofogdens utmätning?
Du nämner att det finns ett äktenskapsförord, där det står skrivet att var och en av makarna behåller sina tillgångar och skulder vid en eventuell skilsmässa. Som du nämner, så är äktenskapsförordet aktuellt vid en skilsmässa och bodelning. Det innebär att detta inte kommer att bli aktuellt vid utmätning av Kronofogden eller liknande, utan då gäller ovanstående regler som jag gått igenom.

Sammanfattning
Huvudregeln är att makar svarar själva för sina egna skulder, och är inte personligt betalningsskyldiga för varandras skulder. Undantag från detta är när utmätning av egendom av Kronofogden är aktuell, och man inte kan bevisa att viss egendom tillhör den icke skuldsatta makan/maken. Egendom anses nämligen tillhöra den skuldsatta om den är i skuldsattas besittning, och om det inte går att bevisa att egendomen tillhör båda makarna tillsammans, eller endast den icke skuldsatta. Vid löneutmätning, så sker detta på den skuldsatta partnerns lön, men har man gemensam ekonomi så kan även den andre makans/makens ekonomi påverkas.

Du kan läsa mer om utmätning på Kronofogdens hemsida, här.


Jag hoppas att jag tolkat dina frågor rätt, och att jag har kunnat besvara dessa. Om jag missuppfattat något i din fråga, eller du har fler funderingar, så är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Jag önskar dig en fortsatt härlig sommar!
Vänligen,

Hilma NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo