Hur påverkas giftorätten av särkullbarns efterarvsrätt?

2021-08-04 i Efterarv
FRÅGA
Jag undrar vad som gäller med giftorätten om min blivande makes barn har ett modersarv efter sin avlidna mor att få. Dras det från giftorätten eller från min mans del om han skulle avlida.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag läser det som att du undrar hur din makes kvarlåtenskap kommer fördelas mellan dig och hans särkullbarn av händelsen att han avlider medan ni är gifta.

Normalt kommer du som nuvarande efterlevande make att ärva all kvarlåtenskap från den avlidne maken, se 3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Det innebär att om din make avlider medan ni är gifta kommer du ha rätt att erhålla det arv han lämnar efter sig som först i arvsordningen.

Er make har särkullbarn, det vill säga egna barn som inte är dina. De har förtur och rätt att ta del av deras arv innan dig i egenskap av särkullbarn, se 3 kap. 1 § 2st. ÄB. Din makes barns arv kommer att bestå av den egendom som tillhör din make, det vill säga det giftorättsgods som uppstår från bodelning mellan dig och din avlidne make, samt din makes enskilda egendom.

Din make har fått ärva dennes avlidne frus kvarlåtenskap som efterlevande make. Deras gemensamma barn fick då rätt till efterarv efter sin avlidne mor, som de har rätt att få ut i samband med att din make (deras far) avlider.

Det som ska fördelas i er bodelning vid händelse av din makes död är giftorättsgodset, se 10 kap. 1 § ÄktB. Giftorättsgodset delas sedan på hälften och det är den hälft, tillsammans med makens enskilda egendom som utgör kvarlåtenskapen som barnen i egenskap av särkullbarn har rätt till. Barnens avlidna moders egendom som de har efterarvsrätt till kommer att vara en del av giftorättsgodset som utgångspunkt, vilket alltså delas lika och sedan förs till din avlidne makes kvarlåtenskap för att fördelas.

Dock kommer varken du eller barnen påverkas andelsmässigt då du som efterlevande make erhåller hälften av giftorättsgodset och barnen erhåller sin del av arvet i egenskap av särkullbarn.

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?