Hur påverkas en framtidsfullmaktshavares rättigheter av att det saknas notering om gåva i fullmakten?

2019-03-30 i Avtal
FRÅGA
Om framtidsfullmakt saknar notering om gåva hur påverkar det fullmaktshavarens rättigheter?
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om det här hittar du i lag (2017:310) om framtidsfullmakter.

Rätten att lämna gåvor ska i första hand framgå av framtidsfullmakten
När det kommer till framtidsfullmakter så ska fullmaktens omfattning och eventuella villkor framgå av fullmakten (5 §). Med andra ord ska fullmaktshavarens rätt att lämna gåvor i första hand framgå av fullmakten eftersom fullmaktsgivaren då kan bestämma om, till vem och i vilken utsträckning gåvor ska kunna lämnas i dennes namn.

Vad gäller om inget särskilt framgår av fullmakten?
Det kan i många fall vara så att det är fråga om ett ganska generellt förordnande som har gjorts i fullmakten så att inget specifikt framgår om rätten att ge gåvor, eller det åtminstone inte framgår i vilken omfattning. I sådana fall får fullmaktshavaren lämna gåvor i form av "personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till fullmaktsgivarens ekonomiska villkor" (18 §). Med det avses i princip presenter till vänner och släktingar i samband med födelsedagar, bröllop, student m.m. De personliga presenternas värde måste också ställas i relation till fullmaktsgivarens disponibla medel och ekonomiska förutsättningar. Rör det sig däremot om någon annan form av gåvor än sådana personliga presenter krävs uttryckligt stöd i fullmakten. Detsamma gäller för gåvor till fullmaktshavaren själv, som alltså inte är tillåtna utan uttryckligt stöd i fullmakten (jfr 17 §).

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor. Ta också gärna kontakt med oss här om du skulle behöva ytterligare hjälp med tolkning eller upprättande av en framtidsfullmakt.

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1100)
2019-04-23 Måste en butiksförsäljare ingå ett avtal med en kund?
2019-04-20 Avtal om vinst vid framtida försäljning
2019-04-16 Köpares avtalsbundenhet efter att säljaren ändrat avtalet
2019-04-16 Får en trafikskola kräva läkarintyg?

Alla besvarade frågor (68128)